Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Vi laddar julen med socialt engagemang

Vi laddar julen med socialt engagemang

8 procent av barn i Norrbotten lever under svåra ekonomiska omständigheter. Tittar man på Luleå kommuns siffror så hamnar vi i vissa områden på så mycket som 20% som lever i utsatthet. Det är en hög siffra och många unga mår riktigt dåligt.

Bakom siffror och procentsatser finns barn som många gånger diskrimineras för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar. Föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver. Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Barnet löper till exempel större risk att bli mobbad, få sämre resultat i skolan och de hamnar lätt utanför gemenskapen. Källa: Rädda Barnen.

Denna lokala angelägenhet är något vi på Luleå Energi vill uppmärksamma. Därför har vi i år beslutat att skänka vår julgåva till föreningen VildKidz i Luleå som jobbar för att barn och unga ska ha samma möjlighet till en meningsfull fritid. Det är så vi vill Ladda Luleå.

Vi önskar er en energirik Jul och ett Gott Nytt 2018! Läs mer om VildaKidz på www.vildakidz.se