Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Visionen om en attraktiv stadskärna

Visionen om en attraktiv stadskärna (1)

Varje år investerar Luleå Energi Elnät stora summor på utveckling och underhåll av Luleås elnät. Under 2019 satsade företaget 65 miljoner kronor och prognosen för 2020 är närmare 100 miljoner. Samtidigt sker detta i linje med Luleå kommuns vision Luleå 2050, och mål om ett attraktivt och hållbart Luleå.

I Luleå kommuns vision Luleå 2050 har riktningarna för ett attraktivt och hållbart Luleå tagits fram. En av tyngdpunkterna i visionen är att tillvarata närheten till Luleå skärgård och att skapa mötesplatser för såväl boende som besökare, unga som gamla. Som kommunalt bolag arbetar Luleå Energi kontinuerligt med att bidra till kommunens vision genom att planera och projektera för att de investeringar som genomförs ska gå i linje med målsättningarna.
– Det är vårt ansvar att tänka bredare när vi ska göra investeringar. Vi behöver tillsammans arbeta för att göra Luleå till en attraktiv stad även i framtiden och där har vi möjlighet att bidra med idéer och kompetens i de projekt som vi ska genomföra framåt, säger Daniel Agrér, chef Luleå Energi Elnät.

Ett exempel är fördelningsstationen Strutsen i centrala Luleå. Stationen har många år på nacken och behöver under den närmaste tiden bytas ut, men också byta plats. En tänkbar placering är på trekanten-parkeringen i Norra hamn, intill shopping-gallerian Strand i centrala Luleå.
– En fördelningsstation av det här slaget tar mycket plats i anspråk och försörjer många Lulebor med ström. Stationen börjar snart vara 50 år gammal och för att klara framtidens elbehov i centrum behöver vi bygga en ny, säger Fredrik Nygård, avdelningschef planering Luleå Energi Elnät.

Som ett led i processen med att tillsammans med kommunen hitta en lämplig placering för den nya stationen har Luleå Energi tagit fram visionsskisser för hur området vid Norra hamn skulle kunna se ut om valet av placering föll på trekanten-parkeringen. I skissen skapas en ny mötesplats för Luleåborna där flera aktörer kan samarbeta för att förena nytta med nöje för Luleåborna.
– Tanken med den här idén är att stationen göms i en bygg¬nad som inrymmer mer än bara en fördelningsstation. Det kan handla om restauranger, parkeringshus, samlingsytor och lekplats. Jag tänker att det bara är fantasin som sätter gränser. Med skissen vill vi framförallt visa att det går att bygga en fördelningsstation som inte bara skapar nytta utan också bidrar till Luleås stadsbild och trivseln i centrum, säger Fredrik och fortsätter:
– Ärendet med den nya stationen är nu uppe på agendan och vi har en nära dialog med kommunen om vilken placering som är den bästa. Det finns också andra alternativa placeringar som tekniskt fungerar och som vi tittar på.