Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ytterligare 500 MW i effekttilldelning till Luleåregionen

Under onsdagen 17/1 meddelande Svenska kraftnät (SVK) en ytterligare tilldelning på 500 MW till industrisatsningarna i Luleåregionen.  Något som möjliggjorts genom fördjupade analyser, anpassningar i driften och mer detaljerad information om anslutningarna i området. 

Elnät Solnedgång

- Vi ser mycket positivt på Svenska kraftnäts besked. Ökad effekttilldelning är en absolut förutsättning för omställningen i Luleåregionen. Enligt Svenska kraftnät är behoven långt mycket större och nu återstår att se hur långt vi kommer när regionnätsägarna startar samtal med industriparterna, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

500 MW motsvarar ungefär elförbrukningen av två städer i Uppsalas storlek. Men vad betyder det konkret för Luleå? 
- Omställningen i Luleå har stor påverkan på hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Beskedet från Svenska kraftnät skapar förutsättningar för att det ska kunna fattas investeringsbeslut i Luleå, säger Malin.