Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Beställ energideklaration

Samtliga hus med hyres- eller bostadsrätter samt lokaler och specialbyggnader över 250 m2 ska ha en giltig energideklaration enligt Boverket. Våra certifierade energiexperter hjälper gärna till med energideklarationen. Den är också ett bra verktyg för att se vilka åtgärder som ger mest effekt.

Energideklaration

Vilka byggnader ska energideklareras?

  • Byggnader med nyttjanderätt, t.ex. hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut, gäller även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration.
  • Nya byggnader ska energideklareras inom två år efter slutbevis.
  • Specialbyggnader över 250 m2, som t.ex. simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader.

Så går det till

Kontakta oss för beställning av energideklaration. Vi kommer till er fastighet för att genomföra besiktningen och inom några dagar får ni er energideklaration samt en analys med förslag till åtgärder. Här får ni även möjlighet att se referensvärden för likvärdiga byggnader, om OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) eller radonmätning har utförts.

Vill du beställa en Energideklaration eller veta mer om tjänsten? Kontakta oss på 0920-26 44 00 eller e-post: energitjanster@luleaenergi.se