Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Beställ en energiutredning

Den billigaste och mest miljövänliga energin är den vi inte använder. För att effektivt nyttja den energi som verkligen behövs måste man först ta reda på hur mycket som egentligen används och vad den nyttjas till. Med vår företagstjänst Energiutredning ser vi till att ni får bättre koll på er energianvändning och kan minska både kostnader och miljöpåverkan.

Energiutredning

Energikostnaden är en av de största enskilda rörliga kostnaderna i alla fastigheter, oavsett geografisk placering, byggnadsår eller värmekälla. De flesta fastigheter har en potentiell möjlighet att spara energi och i vissa fall räcker det med relativt små och enkla åtgärder för att spara pengar på kort sikt. Med vår tjänst Energiutredning får ni en bra grund för hur det fortsatta energiarbetet bör utformas i fastigheten. Finns flera fastigheter i beståndet kan dessa kartläggas och sedan jämföras för att se vilka som är mest energikrävande och i störst behov av energieffektivisering.

Vad är det vi utreder?

I en energiutredning ingår normalt allt från analys till åtgärdsförslag, men vi kan även skräddarsy den efter era behov, vilket innebär att ni själva kan styra över utredningens omfattning. Det är dock bra att tänka på att ju fler delar som ingår desto effektivare blir det för både plånbok och miljö.

Vad händer sedan?

Efter Energiutredningen får ni ett underlag med förslag på framtida förbättringsåtgärder som kan påverka er energikostnad och miljöpåverkan i rätt riktning.

Exempel på vad som kan ingå

  • Inomhusklimat, t.ex uppvärmning och ventilation
  • Belysning
  • Termografering av klimatskal
  • Styrning av motorvärmare
  • Kontroll av säkringsstorlek
  • Nattvandring

Vill du veta mer om Energiutredning eller någon av våra andra företagstjänster, kontakta oss på 0920-26 44 00 eller energitjanster@luleaenergi.se