Gå till navigering Gå till innehåll
 • N/A minuter läsning

Solklart

Med solceller på taket kan du enkelt ta tillvara på solljusets energi och omvandla den till användbar el. Solenergi räknas som en förnybar energikälla eftersom solen är en (nästan) oändlig energikälla. Solcellsanläggningen installeras enkelt på ett par dagar, har en lång livstid, kräver minimalt med underhåll och kan faktiskt höja värdet på din fastighet. Driften är tyst och ger inte upphov till några utsläpp när de sitter på ditt tak.

Bidrag för grön teknik

Översikt

Tack vare att vi använder ett befintligt underlag, alltså ditt tak, behöver vi inte utnyttja mer mark för att producera elen och taket får dubbel nytta som väderskydd och underlag för solelproduktion. Det som är riktigt bra är att elproduktionen och elanvändning sker nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten.

LEAB Product Solklart Frisbee

Detta ingår i Solklart

 • Solceller
 • Optimerare och växelriktare
 • Installation

Våra solceller har 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti.
Växelriktare har 12 års produktgaranti.
Garantin för installation är 5 år.

Fyll i offertunderlaget för att beställa.

Fyll i offertunderlag

LE Får High Res 0018

Växelriktare

I Solklart ingår en växelriktare för optimerat system från SolarEdge. Det optimerade systemet innebär att det är optimerare bakom varje panel vilket möjliggör:

 • Mindre känslighet mot skuggor, bättre produktion och friare panelplacering
 • Bättre el- och brandsäkerhet genom att optimerarna sänker spänningen till väldigt låg nivå när växelriktaren stängs av (t.ex. vid ev. service eller annat arbete på taket)
 • Enklare felsökning och bättre kontroll på anläggningen vilket underlättar för snabbare service

Välj en solpanel

Vi erbjuder två olika typer av monokristallina solpaneler. Välj den variant som passar dig bäst.

Solpanel Ram Web

Solpanel Effekt

Effekt är svart med en vit-silvrig bakgrund. De har aningen högre effekt till ett mer hanterbart pris. Panelerna är 1722 x 1134 mm.

Solpanel Svart Web

Solpanel Design

Design har utseendet som främsta fördel då den är helsvart utan tydliga linjer. Panelerna är 1722 x 1134 mm.

Vi skapar ett skräddarsytt solcellspaket åt dig.

Fördelar med solceller

Solceller är lönsamt på många sätt. Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el. Förutom sänkta elkostnader så får du bra betalt för den överskottsel som du säljer tillbaka till elnätet. Ditt elbolag betalar dig för själva elen och ditt nätbolag betalar dig för att du bidrar till att det finns mer fossilfri el i näten, vilken andra kan använda.

Eftersom du köper mindre el så påverkas du inte lika mycket av  elprisets svängningar. Dessutom får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Solceller har lång livslängd och lång garanti.

Garanti

10 år
Vi erbjuder komponenter med hög kvalité med minst 10 års garanti. För mer information läs allmänna avtalsvillkor.

FAST ERSÄTTNING FÖRSTA 24 MÅNADERNA

50 öre/kWh

GRÖNT AVDRAG

20 %
Möjlighet till avdrag på arbets-och materialkostnaden (maximalt 50 000 kr per person och år)

Pris och produktion för olika tak

Solen är en miljövänlig källa som kan producera energi året om.

Grafik för vanligt hustak

Stugan

 • Paneler: 14 st
 • Effekt: 5,7 kWp
 • Takyta: 30 m²
 • Estimerat pris*: 115 000 kr
 • Estimerad produktion**: 5 100 kWh/år
Grafik för vanligt hustak

Villa - Liten

 • Paneler: 20 st
 • Effekt: 8,1 kWp
 • Takyta: 40 m²
 • Estimerat pris*: 140 000 kr
 • Estimerad produktion: 7 300 kWh/år
Grafik för vanligt hustak

Villa - Medium

 • Paneler: 28 st
 • Effekt: 11,3 kWp
 • Takyta: 50 m²
 • Estimerat pris*: 172 000 kr
 • Estimerad produktion: 10 200 kWh/år
Grafik för vanligt hustak

Villa - Stor

 • Paneler: 36 st
 • Effekt: 14,6 kWp
 • Takyta: 70 m²
 • Estimerat pris*: 202 500 kr
 • Estimerad produktion: 13 100 kWh/år
Grafik för ladugårdstak

Ladugård

 • Paneler: 50 st
 • Effekt: 20,3 kWp
 • Takyta: 100 m²
 • Estimerat pris*: 265 000 kr
 • Estimerad produktion: 18 200 kWh/år
Grafik för ladugårdstak

Ladugård - Stor

 • Paneler: 60 st
 • Effekt: 24,3 kWp
 • Takyta: 120 m²
 • Estimerat pris*: 305 000 kr
 • Estimerad produktion: 21 900 kWh/år

* ) Det slutgiltiga priset är resultatet efter grönt avdrag och inklusive moms. Priset beror på fastighetens förutsättningar. Grönt avdrag innebär ett avdrag på 20% för material- och arbetskostnaden, läs mer här.


** ) Lutning på panelerna, väderstreck, skuggning och solinstrålning påverkar utfallet.

Fyll i offertunderlag

Vanliga frågor om solceller

Det beror på förutsättningarna: hur många paneler finns det plats för, vilket väderstreck placeras de i, och vilken lutning har taket. Kontakta oss så projekterar vi en anläggning som passar just dina förutsättningar. 

Normalt behöver du inte det om inte fastigheten kräver det. Om panelerna skottas av ska det göras försiktigt så det inte innebär någon fara för personer och inte heller någon risk för att skada panelerna. 

Det beror på när på säsongen beställningen görs, men om det är under montagesäsong tar det ungefär sex till åtta veckor. 

Ja, det finns möjlighet till 20 % avdrag på kostnaden för material och arbete. Avdraget gör vi redan på fakturan till dig. Läs på Skatteverket.se om du är berättigad stödet.

Sol, vind och vatten, dvs regn, är i de flesta fall det som behövs för panelerna. När solen lyser produceras el, när det blåser och regnar rengörs panelytan (är det tillräckligt mycket dagsljus produceras såklart el även då!)

Frågor rörande installation

Vi väljer endast nyckelfärdiga installationer där både arbete och material ingår. Installation av solceller är ett elinstallationsarbete som ska utföras av professionella installatörer för att garantierna ska gälla.

I dagsläget har vi bara möjlighet att installera större anläggningar på mark, dvs solkraftsparker på minst 150 kW.

 • På plåttak (t.ex. falsat plåttak, TP20, sk. plegel, pannplåt) och på papptak. Vilken taktyp det är avgör vilken typ av infästning som används.
 • Eternittak, shingeltak, betong-och tegelpannetak samt sandad plegel utför vi i dagsläget inte solcellsinstallationer på.

Nej, solcellsanläggningen måste besiktas av elnätsbolaget och bli godkänd innan den får startas.

När solcellsanläggningen är färdiginstallerad och elektrikern är klar gör hen en färdiganmälan till ditt elnätsbolag. Beroende på vilket elnät du tillhör kan det ta olika lång tid.