Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Elens ursprung och miljöpåverkan

Fors Preview

Inledning

Här kan du se ursprunget för den el Luleå Energi AB sålt i Sverige under 2021. Vi visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel.

Här finns även information om den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och radioaktivt högaktivt avfall. Siffrorna baseras i huvudsak på data från Vattenfalls svenska kraftverk. De presenteras dels i form av driftsdata, det vill säga utsläpp och avfall som kan hänföras direkt till verksamheten vid kraftverken och dels i form av livscykelanalyser (LCA), som beskriver en produkts miljöpåverkan "från vaggan till graven" – från byggande, drift och underhåll till nedmontering av kraftverken.

Luleå Energis elförsäljning i Sverige 2021

88,5 procent från sol, vatten-, vind- och biobränslebaserade produktionsanläggningar (s k förnybara energikällor) 0 procent från kol-, olje- eller torvbaserade anläggningar (s k fossila energikällor) 11,5 procent från kärnkraftverk.

Förnybara energikällor

88,5 %
Från vatten-, vind- och biobränslebaserade produktionsanläggningar.

Kärnkraft

11,5 %
Från kärnkraftverk

Fossila energikällor

0 %
Från kol-, olje- eller torvbaserade anläggningar
Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning Vid drift LCA
CO2-utsläpp - g/kWh 0,009 5,25
Utbränt radioaktivt uranbränsle - g/kWh 0,00039 0,00034

 

Samtliga privatkunder har 100% förnybar el.

Som kund till Luleå Energi kan du vara säker på att du gör en god gärning för miljön. VattenEl EPD från Luleälven ingår i alla våra elavtal till privatmarknaden. EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025.

Miljöpåverkan av vår försäljning av VattenEl - 100 % förnybart

Vid drift

LCA

CO2-utsläpp - g/kWh

0,0000

4,20

Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh

0,000

0,000

 

Miljöpåverkan för företag som inte har gjort ett aktivt val av miljömärkt el.

54,2 procent från vatten-, vind- och biobränslebaserade produktionsanläggningar (s k förnybara energikällor). 0 procent från kol-, olje- eller torvbaserade anläggningar (s k fossila energikällor). 45,8 procent från kärnkraftverk.

Miljöpåverkan resterande elförsäljning - utan specificerad energikälla

 Vid drift

LCA

 CO2-utsläpp - g/kWh

 0,034

4,1

Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh

0,0015

0,0013

 

Våra miljöprodukter

I tabellerna nedan hittar du värden för miljöpåverkan av vår försäljning 2021 för den energikälla du valt.

Miljöpåverkan av vår försäljning av VattenEl - 100 % förnybart

Vid drift

LCA

CO2-utsläpp - g/kWh

0,000

4,2

Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Bra Miljöval - 100 % förnybart

Vid drift

LCA

CO2-utsläpp - g/kWh

0,000

11,90

Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av VindEl - 100 % förnybart

Vid drift

LCA

CO2-utsläpp - g/kWh

0,000

12,0

Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh

0,000

0,000