Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Elens ursprung 2022

Här kan du se ursprunget för den el Luleå Energi AB sålt i Sverige under 2022. Vi visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, sol-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel. Vi redovisar även den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och radioaktivt högaktivt avfall i drift.

Vår totala elförsäljning

86%

Förnybart

14%

Kärnkraft

0%

Fossilt

VattenEl EPD från Luleälven ingår i alla våra elavtal till privatmarknaden. Företag kan välja mellan tillvalsprodukterna VattenEl EPD, VindEl EPD och el märkt med Bra Miljöval. Vår ursprungsmärkning grundas till 100% på ursprungsgarantier.

  • CO2-utsläpp - g/kWh 0,0
  • Kärnbränsleavfall - g/kWh 0,001

Förnybar el

Försäljning till alla privatkunder samt företag med miljömärkt el.

89.7%

Vattenkraft med ursprungsgaranti

10.2%

Vindkraft med ursprungsgaranti

0.1%

Solkraft med ursprungsgaranti

  • CO2-utsläpp - g/kWh 0,0
  • Kärnbränsleavfall - mg/kWh 0,000

Fossilfri mix

Försäljning till företag som inte gjort ett aktivt val av miljömärkt el.

39%

Förnybart

61%

Kärnkraft

0%

Fossilt

Miljöpåverkan resterande elförsäljning - utan specificerad energikälla

  • CO2-utsläpp - g/kWh 0,04
  • Kärnbränsleavfall - mg/kWh 0,002