Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

BörsEl

Det är tillgång och efterfrågan som styr prisbilden på elbörsen Nord Pool. Exempelvis ger välfyllda vattenmagasin och perioder av låg elanvändning i Sverige ett lågt spotpris, medan hög efterfrågan på energi och produktionsbortfall driver upp dagspriset.

Borsel Low 16X10 Bg

Ofta billigast på lång sikt

Historiskt sett är BörsEl ofta det billigaste avtalet över tiden, men priserna på el kan variera kraftigt. Därför är det förenat med viss risk att handla på elbörsen. Samtidigt finns möjligheten att köpa el till riktigt låga priser eller vänta med att binda elpriset till en fördelaktigare tidpunkt.

Säkringsstorlek avgör avtalsform

Priset på BörsEl sätts utifrån Nord Pools spotpris per månad som vägs mot våra kunders totala förbrukningsvolym eller avräknat timme för timme beroende på anläggningens säkringsstorlek. Eftersom BörsEl löper månadsvis är ni fri att vid varje månadsskifte gå över till någon av Luleå Energis övriga avtalsprodukter. Vi rekommenderar er som väljer BörsEl att vara aktiv och själv följa med på börsen. Ni tar en kalkylerad risk – men får också chans att göra en riktigt bra affär.

Skicka en offertförfrågan

Beställ en offert här eller kontakta någon av våra säljare för mer information.

Företagsinformation

Kontaktperson

Anläggningsuppgifter

Jag är intresserad av

Vi hjälper företag till rätt lösning

En speciell grej med Luleå Energi är tryggheten och den personliga kontakten du får som företagskund. Vi blir ofta mer än en elleverantör till våra företagskunder. Vi blir en energipartner som hjälper företag hitta rätt avtal och lösning, men som också ger råd om elanvändning och bidrar med värdefull expertis inom elmarknaden.

Kontaktpersoner

Magnus Tillqvist, Chef Analys & Krafthandel

Magnus Tillqvist

Chef Analys & Krafthandel
Telefon: 0920-26 44 10
Mobil tfn: 070-696 74 10
E-post: magnus.tillqvist@luleaenergi.se

Urban Elhandel

Urban Svanberg

Företagssäljare
Telefon: 0920-26 44 12
E-post: urban.svanberg@luleaenergi.se

Charlie

Charlie Pudas

Säljare Energitjänster
Telefon: 0920 26 44 42
E-post: charlie.pudas@luleaenergi.se

Kristin Elhandel

Kristin Hedman

Administratör elhandel
Telefon: 0920-26 44 00
E-post: elhandel@luleaenergi.se