Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Välj 100 % förnybar el

Som kund till Luleå Energi kan du göra en god gärning för miljön. Du kan välja bland olika ursprungsmärkningar, som VattenEl, VindEl eller Bra Miljöval.

EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025. När det gäller Bra Miljöval är det Svenska Naturskyddsföreningen som är garant för elens miljöriktighet.

Miljo Low 16X10 Bg

Ett naturligt val för minskade koldioxidutsläpp

Att välja förnybar el är inte en kostsam historia. VattenEl EPD från Luleälven är mest populär. Vill du hellre välja en annan ursprungsmärkning så erbjuder vi VindEl och Bra Miljöval.

  20 000 kWh 100 000 kWh 250 000 kWh
VattenEl EPD 4 öre/kWh 800 kr/år 4 000 kr/år 10 000 kr/år
VindEl 4 öre/kWh 800 kr/år 4 000 kr/år 10 000 kr/år
Bra Miljöval 4,5 öre/kWh 900 kr/år 4 500 kr/år 11 250 kr/år
* Priser exklusive moms

Gör ditt eget val

VattenEl EPD - EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och mark­användning för varje kilowattimme el som produceras. Den gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv.

VindEl - VindEl produceras enbart från svenska vindkraftverk. El från vindkraft har också låga utsläpp av koldioxid och därmed en låg miljöpåverkan.

Bra Miljöval - Bra Miljöval innebär att elen endast kommer från förnybara källor, dvs vatten­kraft, biobränslen, vindkraft och solenergi enligt Naturskyddsföreningens hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Skicka en offertförfrågan

Företagsinformation

Kontaktperson

Anläggningsuppgifter

Jag är intresserad av

Vi hjälper företag till rätt lösning

En speciell grej med Luleå Energi är tryggheten och den personliga kontakten du får som företagskund. Vi blir ofta mer än en elleverantör till våra företagskunder. Vi blir en energipartner som hjälper företag hitta rätt avtal och lösning, men som också ger råd om elanvändning och bidrar med värdefull expertis inom elmarknaden.

Kontaktpersoner

Magnus Tillqvist, Chef Analys & Krafthandel

Magnus Tillqvist

Chef Analys & Krafthandel
Telefon: 0920-26 44 10
Mobil tfn: 070-696 74 10
E-post: magnus.tillqvist@luleaenergi.se

Urban Elhandel

Urban Svanberg

Företagssäljare
Telefon: 0920-26 44 12
E-post: urban.svanberg@luleaenergi.se

Charlie

Charlie Pudas

Säljare Energitjänster
Telefon: 0920 26 44 42
E-post: charlie.pudas@luleaenergi.se

Kristin Elhandel

Kristin Hedman

Administratör elhandel
Telefon: 0920-26 44 00
E-post: elhandel@luleaenergi.se