Gå till navigering Gå till innehåll

100% förnybar el

Som privatkund till Luleå Energi kan du vara säker på att all din el kommer från 100% förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Hos oss är du därför en naturlig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Även när du poppar popcorn och laddar mobilen. Eller laddar bilen och poppar stereon.

Se historiska priser

Vanliga frågor och svar

Elnätet är de ledningar som går hem till dig medan elhandeln är den el som du förbrukar och köper från ditt valda elhandelsbolag. 

Det krävs faktiskt bara små förändringar i vardagen för att du ska kunna sänka din elkostnad en hel del. Tänk på att inte använda el i onödan – släck lampor och stäng apparater när du inte använder dem. För dig med timprisavtal är det möjligt att påverka priset genom att styra din elförbrukning och använda el vid rätt tid på dygnet: Mitt på dagen, på natten och på helgen, när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst helt enkelt. Vill du gå ännu ett steg kan du producera din egen el med hjälp av solceller. 

Ja! Solceller är lönsamt på många sätt: Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, vilket gör att du även påverkas mindre av elprisets svängningar. Utöver sänkta elkostnader får du bra betalt för den överskottsenergi som du säljer tillbaka till elnätet. Solceller kan även höja värdet på ditt hus vid försäljning.

Eftersom elproduktion och elanvändning skiljer sig åt i olika delar av Sverige är landet indelat i fyra elområden, från norr till söder. Luleå tillhör elområde 1, här är tillgången på el högre än efterfrågan. Tack vare vårt stora produktionsöverskott drabbas vi i norr inte lika hårt av elkrisen som elområden i södra Sverige. Här kan du se uppdelningen av de olika elområden.

Nej, Sverige är uppdelat i fyra elområden, vilket område du tillhör beror på vart i landet du bor. Du kan välja ett elbolag med bas i ett annat elområde, men betalar då det elpris som bolaget satt för just ditt elområde. Läs mer om elområden här.

Elbrist eller inte – det är viktigt att vi alla bidrar till att minska vår elanvändning! Bästa sättet att göra det på är att ta reda på din elanvändning och tänka efter vad som faktiskt är nödvändigt: Släck lampor och stäng apparater när du inte använder dem, tvätta kläder och disk i fulla maskiner. Om du har elvärme, sänk värmen inomhus och använd mindre vatten genom att byta till effektiva duschmunstycken och duscha kortare.  

I vår app har du möjlighet att se timvärden för rörlig el. På Nord Pools hemsida kan du även ta reda på pris för nästkommande dygn. Håll koll på vad elen kostar och anpassa din elanvändning efter dygnets alla timmar, året om!

Med rörligt månadspris betalar du ett genomsnitt av månadens timpris oavsett vilken tid på dygnet du förbrukar el. Priset baseras på ett kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga elkunder med månadspris i ditt område. Med rörligt timpris varierar priserna i stället timme för timme och du betalar enbart utifrån vad priset är just när du väljer att vända el. Har du en jämn elförbrukning över stora delar av dygnet är månadspris mer fördelaktigt, men för dig som kan anpassa och flytta stora delar av din elförbrukning till tider då priset är lägre är rörligt timpris lönsamt.

Normalt är elen som dyrast under morgontimmarna mellan 7 och 9, och sena eftermiddagen mellan 17 och 19. Elpriset påverkas av marknadens utbud och efterfrågan, vilket gör att den oftast är högre de tider på dygnet när många personer konsumerar el – som vid morgonbestyren och under middagstid!

Det är många faktorer som påverkar elpriset. Väderrelaterade faktorer, ökade priser på fossila bränslen, globala händelser, begränsad överföringskapacitet mellan områden, tillgång och efterfrågan, andra områdens och länders produktion och så vidare. Det finns därmed ingen enskild tid på året då elen alltid är som billigast eller dyrast, utan priset varierar från månad till månad, och från år till år.

Faktum är att vi även i vinter väntas ha ett överskott på el då vi i vårt elområde producerar mer än den totala efterfrågan är. Däremot finns en stor efterfrågan på överskottet vi producerar i andra elområden i Sverige med lägre produktion. Det påverkar tillgång och pris här i Luleå, även om vi normalt har mer el och lägre priser än andra delar av marknaden.

I Luleå producerar vi tillräckligt mycket el för att möta efterfrågan i vårt elområde. Men du med fjärrvärme är ännu bättre skyddad från kraftiga prissvängningar på elmarknaden eftersom din uppvärmning sker helt utan el. Och jämfört med uppvärmning är hushållselen du använder försvinnande liten. Vill du ändå undersöka hur du kan påverka din elkostnad? Se då över ditt elavtal eller minska din elanvändning!

I vår app får du koll på din energiförbrukning, klimatpåverkan och kan följa dina kostnader över dygnets timmar. Allt för att unna göra smartare val för såväl plånbok som miljö!

Gå in i App Store eller Google Play.
Sök: Luleå Energi 2.0

Med tanke på den stora oro vi ser på elmarknaden har vi tillfälligt pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Vi följer utvecklingen noga och hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Under tiden erbjuder vi vårt rörliga elavtal, precis som förut.

Läget på elmarknaden är just nu osäkert. Det beror på att marknaden präglas av händelser i vår omvärld. Kriget i Ukraina och den oro som råder kring energiförsörjningen i Europa, höga naturgaspriser, en ansträngd hydrologisk situation i södra Norge och låg tillgänglighet på fransk kärnkraft är några av de faktorer som påverkar elpriset uppåt.

Det är svårt att säga vad som kommer att hända med tanke på att många olika faktorer spelar in. Från EU-håll arbetas det just nu med åtgärdspaket för att minska energikostnaderna under kommande vinter. Länder uppmanas också att hushålla med energianvändningen för att minska efterfrågan och därmed kunna pressa ner priserna. Även väder och temperatur kommer att ha en stor betydelse för hur elpriserna utvecklas i vinter.

MiljöEl

Hus i vinterlandskap

VinterEl

Det är ett tryggt val för dig som inte vill binda över en längre period, men som samtidigt vill slippa vara orolig för höga pristoppar. Efter vintern återgår avtalet till rörligt elpris, det vi kallar BörsEl. Gäller perioden 1 november till 31 mars.

LEAB Hamnholmen Small

MiljöEl

Som privatkund till Luleå Energi kan du vara säker på att du får 100% förnybar el. VattenEl EPD från Luleälven ingår i alla våra elavtal. Vill du ändå välja en annan ursprungsmärkning så erbjuder vi VindEl och Bra Miljöval.

Lulea╠È Energi 2888 Web

Bli en egen mikroproducent

Visst vet du att du kan bli en egen mikroproducent av el genom att installera våra solceller på ditt tak? Sen kan du som är vår elhandelskund sälja överskottet direkt till oss. Som mikroproducent är du med och bidrar till att skapa ett mer hållbart energisystem. Luleå Energi vill stötta personliga engagemang och ger därför våra privatkunder som vill producera sin egen förnybara el ett fast pris på 50 öre/kWh (exkl. moms) under de första 12 månaderna. Om du vill köpa solceller har du möjlighet att få göra avdrag för investering i grön teknik.

Läs mer om mikroproduktion