Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fast pris

PAUSAD

Med anledning av den stora oro vi nu ser på elmarknaden har vi för närvarande pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Detta gäller tills vidare men vi hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder under tiden vårt rörliga elavtal precis som förut.

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du ska betala.

Ett fast elpris ger dig en trygghet och förutsägbarhet oavsett vad som händer på elmarknaden. Du kan välja mellan ett fast pris för flera år framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du förslag på ett nytt avtal med oss. Månadsavgift tillkommer med 30 kr inklusive moms per anläggning.

För närvarande kan vi inte erbjuda detta avtal till privatkunder i elområde Malmö.

Fastpris Grey Paus

Nya avtalsvillkor

Du som inte gjort något aktivt val av elavtal när ditt nuvarande avtal går ut får vårt rörliga elpris BörsEl med VattenEl EPD från Luleälven i väntan på ett aktivt val av någon annan produkt. Du kan när som helst byta avtalsform till nästkommande månadsskifte.