Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du ska betala.

Ett fast elpris ger dig en trygghet och förutsägbarhet oavsett vad som händer på elmarknaden. Du kan välja mellan ett fast pris för flera år framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du förslag på ett nytt avtal med oss. Månadsavgift tillkommer med 30 kr inklusive moms per anläggning.

För närvarande kan vi inte erbjuda detta avtal till privatkunder i elprisområde SE3 (Stockholm) & SE4 (Malmö). 

Mer om de fyra elprisområdena.

Fastpris Low 16X10 Bg

Förnyelse elhandelsavtal

Vad händer om jag inte väljer ett nytt elavtal när mitt befintliga elavtal går ut?

Du som inte gjort något aktivt val av elavtal när ditt nuvarande avtal går ut får vårt rörliga elpris BörsEl med VattenEl EPD från Luleälven i väntan på ett aktivt val av någon annan produkt. Du kan när som helst byta avtalsform till nästkommande månadsskifte.

Fullmakt

Vid byte av elleverantör behöver en fullmakt skrivas under. Fullmakten ger oss tillåtelse att inhämta information från er befintliga leverantör. Välj att signera digitalt eller med underskrift.

Se elpriset där du bor

(Endast Elprisområde SE1 & SE2)

Elpriset varierar beroende på var i Sverige din fastighet finns. Fyll i ditt postnummer för att ta reda på vad elpriset är i kommunen där du bor.

Teckna elavtal

Kunduppgifter

Kunduppgifter

Anläggningsinformation

Anläggnings ID har 18 siffror och börjar med 735999.
Områdes ID är en kod med tre bokstäver som anger var i Sverige din anläggning finns.

Tillägg av miljöel

Välj hur du vill att elen ska produceras