Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

MiljöEl

Som kund till Luleå Energi kan du vara säker på att du gör en god gärning för miljön. VattenEl EPD från Luleälven ingår i alla våra elavtal. Vill du ändå välja en annan ursprungsmärkning så erbjuder vi VindEl och Bra Miljöval.

EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025. När det gäller Bra Miljöval är det Svenska Naturskyddsföreningen som är garant för elens miljöriktighet.

Miljo Low 16X10 Bg

Ett naturligt val för minskade koldioxidutsläpp

Steg för steg arbetar vi mot att bli 100 % hållbara. Ett led i det är att all vår el till privatkunder är 100 procent förnybar VattenEl EPD från Luleälven.

Att välja MiljöEl är inte heller en kostsam historia. VattenEl EPD från Luleälven ingår redan i ditt elpris utan extra kostnad. Vill du hellre välja en annan ursprungsmärkning så erbjuder vi VindEl och Bra Miljöval. VindEl kostar 5,5 öre/kWh i tillägg medan du betalar 6,0 öre/kWh extra för el märkt med Bra Miljöval.

Gör ditt eget val

VattenEl EPD - ingår i alla våra elavtal. EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och mark¬användning för varje kilowattimme el som produceras. Den gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv.

VindEl - VindEl produceras enbart från svenska vindkraftverk. El från vindkraft har också låga utsläpp av koldioxid och därmed en låg miljöpåverkan.

Bra Miljöval - Bra Miljöval innebär att elen endast kommer från förnybara källor, dvs vatten-kraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som lever upp till Naturskyddsföreningens hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Se elpriset där du bor

Elpriset varierar beroende på var i Sverige din fastighet finns. Fyll i ditt postnummer för att ta reda på vad elpriset är i kommunen där du bor.