Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Luleå Energi Elnät AB byter till nya elmätare

Under de närmsta åren kommer Luleå Energi Elnät att byta ut cirka 30 000 elmätare hos våra kunder. Vi påbörjade bytet till nya elmätare under 2020 och arbetet kommer att pågå fram till ca 2024.

Varför byts elmätarna?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som är ett steg närmare ett smartare elnät. Kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025.

Vad innebär de nya kraven?

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av sina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om sin energianvändning.

De nya mätarna kommer även att mäta din elförbrukning per timme, kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning, automatisk avbrottsregistrering, möjligheten med till- och frånkoppling av el på distans med mera.

Hur vet jag när ni ska byta min elmätare?

När det är dags att byta just din elmätare så kommer du att få information av oss i din brevlåda. Sitter din mätare inomhus (eller ej tillgänglig för oss) så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet. Vi kommer att informera dig via brev ca 14 dagar innan bytet, med information om mätarbytet och en föreslagen tid för mätarbytet. I brevet finns information om hur du kan gå tillväga för att boka om din tid om den inte passar.

Sitter din mätare utomhus (eller tillgänglig för oss) så behöver du inte vara hemma för mätarbytet. Vi kommer att informera dig via vykort ca 14 dagar innan bytet, med information om mätarbytet och under vilken tidsperiod din elmätare kommer att bytas.

Hur går mätarbytet till?

Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av elmontörer från ett Elinstallatörs företag som vi anlitar. Samtliga montörer ska legitimera sig med ID-handling ID06. Själva mätarbytet tar ca 15 minuter, under mätarbytet så kommer din anläggning att vara spänningslös. Det är bra om du själv drar ut kontakterna till eventuell känslig utrustning innan bytet. I samband med mätarbytet så kommer vår montör att fotografera mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

Är det något som jag ska tänka på?

Sitter din mätare inomhus eller ej tillgänglig för oss på Luleå Energi Elnät AB så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet, eller be en granne eller släkting vara hemma under tiden för bytet. Tänk på att mätarplatsen måste vara tillgänglig för vår mätartekniker. För att underlätta för bytet är det bra om du ser till att det inte står några föremål eller hinder framför elskåpet/elmätaren.

Kostar mätarbytet något?

Nej, mätarbytet kostar inte dig som kund något.

Hur fungerar de nya elmätarna?

Den stora nyttan för dig som kund, utöver att vi kan mäta din förbrukning per timme, se mer detaljerad förbrukning per fas, och tillkoppla och frånkoppla din el på distans, är att vi inte behöver byta elmätare om du sätter upp en solcellsanläggning på ditt tak, samt att du kan koppla på en egen utrustning för att följa din elförbrukning i realtid.

Förändras min faktura?

Nej, din faktura kommer att se ut som innan. På nästkommande faktura efter mätarbytet kan du se att mätarbyte är genomfört.

Kan jag se min förbrukning per timme någonstans?

Ja, någon dag efter mätarbytet är genomfört kan du se din förbrukning för föregående dag och bakåt till datum för mätarbytet via våra kundsidor. https://minasidor.luleaenergi.se/

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga här, så är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice, kundservice@luleaenergi.se eller tel 0920-26 44 00.