Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Anslutningspris

För att kunna se om din anslutning ligger inom vårt nätområde kan du klicka här (länk till Nätområden.se). Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

Upp till 25 A

Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i vårt elnät. Ett exakt pris får du i vår offert när vi vet hur dina förutsättningar ser ut.

Zon Avstånd 16-25 A
Zon 1 0-200 m 44 375 kr*
Zon 2 200-600 m 44 375 kr* + 381,25 kr/m
Zon 3 600-1 200 m 196 875 kr* + 908,75 kr/m
Zon 4 1 200-1 800 m 742 125 kr* + 526,25 kr/m

Alla priser är inklusive moms och gäller från och med 2023-01-01.

* Avstånd beräknas fågelvägen från Luleå Energi Elnäts tekniskt möjliga anslutningspunkt. Se Energimarknadsinspektionens PM2013:03 (pdf)

35-63 A och uppåt

Servisstorlek Nominellt anslutningspris exkl. moms Anslutningspris inkl. moms
35-63 A 50 456 kr 63 070 kr
80-100 A 69 972 kr 87 465 kr
125 A 82 110 kr 102 638 kr
160 A 100 912 kr 126 140 kr
200 A 119 952 kr 149 940 kr
250 A 147 560 kr 184 450 kr
Över 250 A 450 kr/Ampere 562,50 kr/Ampere

Alla priser gäller från och med 2023-01-01.

Tillämpning

Priserna avser nominellt pris för nyanslutning. Eventuell överstigande kostnad läggs till det nominella priset. Ett exakt pris får du i vår offert när vi vet hur dina förutsättningar ser ut. Anslutningsavgiften återbetalas inte om abonnemanget upphör. Luleå Energi Elnät AB förbehåller sig rätten att tillämpa förhöjda priser vid speciella leveransförhållanden.

Markarbete

Servisledning och förläggning ingår i anslutningspriset. Schaktning och återställningsarbeten på den egna tomten bekostas av kunden. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Luleå Energi Elnäts förråd.

Utökning servis

Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den befintliga och den nya servisstorleken. Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg.