Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Anslutningspris

För att kunna se om din anslutning ligger inom vårt nätområde kan du klicka här (länk till Nätområden.se). Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

Upp till 25 A

Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i vårt elnät. Ett exakt pris får du i vår offert när vi vet hur dina förutsättningar ser ut.

Zon Avstånd 16-25 A
Zon 1 0-200 m 50 000 kr*
Zon 2 200-600 m 50 000 kr* + 427,50 kr/m
Zon 3 600-1 200 m 221 000 kr* + 1012,50 kr/m
Zon 4 1 200-1 800 m 828 500 kr* + 593,75 kr/m

Alla priser är inklusive moms och gäller från och med 2024-01-01.

* Avstånd beräknas fågelvägen från Luleå Energi Elnäts tekniskt möjliga anslutningspunkt. Se Energimarknadsinspektionens PM2013:03 (pdf)

35-63 A och uppåt

Servisstorlek Nominellt anslutningspris exkl. moms Anslutningspris inkl. moms
35-63 A 56 849 kr 71 061 kr
80-100 A 78 837 kr 98 547 kr
125 A 92 513 kr 115 642 kr
160 A 113 698 kr 142 122 kr
200 A 135 150 kr 168 937 kr
250 A 166 256 kr 207 820 kr
Över 250 A 660 kr/Ampere 825 kr/Ampere

Alla priser gäller från och med 2024-02-01.

Tillämpning

Priserna avser nominellt pris för nyanslutning. Eventuell överstigande kostnad läggs till det nominella priset. Ett exakt pris får du i vår offert när vi vet hur dina förutsättningar ser ut. Anslutningsavgiften återbetalas inte om abonnemanget upphör. Luleå Energi Elnät AB förbehåller sig rätten att tillämpa förhöjda priser vid speciella leveransförhållanden.

Markarbete

Servisledning och förläggning ingår i anslutningspriset. Schaktning och återställningsarbeten på den egna tomten bekostas av kunden. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Luleå Energi Elnäts förråd.

Utökning servis

Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den befintliga och den nya servisstorleken. Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg.