Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fakta om elnätet

Vår strategi är att nyttja och fördela resurser av kapital, material och personal på ett bra sätt. Då kan vi hålla låga avgifter och hög leveranssäkerhet till våra kunder. Nedan kan du läsa mer om siffor från vårt elnät. 

Anläggningar, eldistribution   

Personal, medeltal anställda

63

Energiomsättning (GWh)

806

Investeringar (mkr)

117

Totalt antal abonnemang (st)

42 352

Ledningsnätets totala längd (km)

3 913

Elavbrott per kund och år (min) (SAIDI)

75,26

Medelavbrottsfrekvensen per kund och år (SAIFI)

1,41

Tillgänglighet (ASAI)

99,98%