Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Energimix 2021

Fjärrvärme

Fjärrvärme Luleå

86%

Återvunnet

8%

Förnyelsebart

6%

Fossilt

  • Emissionsfaktor från förbränning 17,43 g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 2,53 g CO2eq/kWh

Fjärrkyla Luleå

76%

Frikyla

24%

El (från vindkraft)

Fjärrvärme Råneå

97%

Förnyelsebart

3%

Fossilt

  • Emissionsfaktor från förbränning 15,84 g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 15,71 g CO2eq/kWh

Fjärrvärme Antnäs

100%

Förnyelsebart

  • Emissionsfaktor från förbränning 6 g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 17 g CO2eq/kWh