Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Energimix 2022

Blötare väder leder till sjunkande elpriser

Fjärrvärme Luleå

86%

Återvunnet

8%

Förnyelsebart

6%

Fossilt

Luleå Energi har under 2022 använt hållbar bioolja och pellets för att producera fjärrvärme i Luleås fjärrvärmenät. Bioolja har ursprung från Tyskland och Nederländerna, medan pelletsråvaran har sitt ursprung från Sverige.

  • Emissionsfaktor från förbränning 22,75 g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 2,66 g CO2eq/kWh

Fjärrkyla Luleå

75%

Frikyla

25%

El (från vindkraft)

Fjärrvärme Råneå

97%

Förnyelsebart

3%

Fossilt

  • Emissionsfaktor från förbränning 15,59 g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 15,08 g CO2eq/kWh

Fjärrvärme Antnäs

99%

Förnyelsebart

1%

Fossilt

  • Emissionsfaktor från förbränning 8 g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 17 g CO2eq/kWh