Gå till navigering Gå till innehåll

När solen laddar bilen och bilen tvättar kläderna

När solen laddar bilen och bilen tvättar kläderna

Allt fler upplever fördelarna med solceller på taket och laddbox till elbilen i garaget. Med ny teknik kan allting kopplas samman och samarbeta för att göra hemmets energianvändning smartare. En trend som kan komma att förändra hela energisystemet är när elbilen blir hela husets batteri.

I tider av svängningar, osäkerhet och förändring brukar teknikutvecklingen kunna accelerera, samtidigt som vår medvetenhet ökar snabbt. Det skapar ny efterfrågan – och nya lösningar.

– Att kunna påverka sina kostnader, bidra till bättre miljö och samtidigt bli mer självförsörjande är tre starka drivkrafter som just nu skapar nya trender. Lösningarna som utvecklas handlar mycket om att använda energin på rätt sätt, menar Pirjo Estola, affärs- och verksamhetsutvecklare på Luleå Energi. 

Solen laddar bilen – och bilen tvättar kläderna
Ett intressant exempel på teknik som ännu inte har någon färdig lösning, men som i framtiden kan komma att förändra hela Allt fler upplever fördelarna med solceller på taket och laddbox till elbilen i garaget. Med ny teknik kan allting kopplas samman och samarbeta för att göra hemmets energianvändning smartare. En trend som kan komma att förändra hela energisystemet är när elbilen blir hela husets batteri. vårt energisystem, är när elbilen blir hela husets batteri.

Pirjo Estola, Affärs- och verksamhetsutvecklare

– Elbilen är ett mobilt batteri som går att koppla samman med hemmet för att effektivisera vår energianvändning. Allt fler producerar solenergi på taket som sedan kan ladda elbilen i garaget. Nästa steg är att använda elbilens batteri till att driva apparater i hemmet när elen är som dyrast på nätet. Sedan kan bilens batteri laddas igen med smart laddning under natten då elen oftast är billigare och nätet är mindre belastat, förklarar Pirjo Estola. 

Som batteri och backup
Att använda elbilens batteri på det här sättet skulle kunna sänka kostnader, öka självförsörjningen och bidra till ett mer hållbart energisystem i stort med färre så kallade effekttoppar, som vanligtvis uppstår på nätet när många hushåll diskar, tvättar, bastar och lagar mat exakt samtidigt under kvällarna. Men bilbatteriet skulle i framtiden även kunna nyttjas som backup vid elavbrott och hålla i gång kritiska funktioner under flera dagar. Pirjo Estola betonar dock att det finns tekniska utmaningar som kvarstår att lösa innan det här kan bli en verklighet i våra hem. 

Att använda energin där den produceras
Allt fler privatpersoner och bostadsrättsföreningar producerar egen el med solceller. Den överskottsenergi som inte förbrukas under soliga dagar kan automatiskt säljas till elnätet, men det absolut smartaste är att använda energin precis där den produceras.

– Då blir det absolut minst energiförluster, vilket du alltid får när energi ska transporteras. Här kommer idén med att använda elbilen som hela husets batteri även till nytta. Det blir som ett gummiband, en flexibel buffert och en lagringsmetod som bidrar till att den egenproducerade energin kan nyttjas optimalt precis där den producerats. Generellt finns det stora energivinster att göra när allt kan kopplas samman och samarbeta med ny teknik, avslutar Pirjo Estola.

Nya möjligheter med V2

Ny teknik kan göra det möjligt att nyttja elbilen som energilager eller effektresurs. Här är några exempel på begrepp, trender och lösningar som kan komma att förändra hela energisystemet när elbilen blir ett mobilt batteri.

Vehicle to home ⁄building (v2h ⁄b) är när elbilen matar tillbaka och förser huset eller byggnaden med el vid behov.

Vehicle to grid (v2g) är när elbilen kan mata ut el på nätet för att tillgodose behov som finns i elsystemet

Vehicle to x (v2x) är ett vidare begrepp som handlar om att nyttja elbilens batteri för olika behov. Det kan vara som reservkraft för att driva verktyg och maskiner, eller som kraftkälla och buffert off-grid, alltså för någon som är frånkopplad från elnätet.