Gå till navigering Gå till innehåll

Smarta hem ger en smart stad!

Smarta hem ger en smart stad!

Varje hems energianvändning påverkar hela Luleås energisystem. Här kan smarta hem ge en smart stad, där energin i systemet används på bästa sätt och så effektivt som möjligt. Vinsterna kan vara många och viktiga.

Enligt Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi, så finns det stor potential till effektivare energianvändning. Det blir delvis möjligt med ”smart teknik” som automatiskt kan styra allt från uppvärmningen av våra hus, till hur vi bäst nyttjar energin från våra solceller. Här är tre exempel på ny teknik som kan göra stor skillnad för hela stadens energisystem.

Smartare värme

Luleås fjärrvärme har blivit smartare med teknik som ger nya möjligheter till effektivare värmeanvändning. Med Luleå Energis nya tjänst SmartVärme är det möjligt att hela tiden se, styra och planera sin inomhustemperatur och uppvärmning direkt i Luleå Energis app i mobilen. Men det smartaste är kanske att tekniken helt automatiskt kan göra energisparande åtgärder.

– Det kan vara att tillfälligt pausa uppvärmningen av huset när du duschar och använder mycket varmvatten som i sig ger värme. Våra nya centraler är självlärande och anpassar sig automatiskt efter husets behov. Centralerna är dessutom uppkopplad mot oss på Luleå Energi, så att vi kan se hur uppvärmningen fungerar och hjälpa till på distans om något inte stämmer.

Den smarta staden består av mindre sammankopplade enheter, som en  bostadsrättsförening, som producerar energi genom exempelvis sol och vind, med smart lagring och styrning. Överskottsenergi delas i sin tur med resten av staden.

När hus blir egna energihubbar

I framtiden kommer allt fler hus och fastigheter kunna fungera som egna små energisystem, så kallade energihubbar som både köper och säljer energi till och från nätet.

– Om du exempelvis har solceller och laddbox till elbilen så kan tekniken hjälpa till att automatiskt balansera hela husets energianvändning med smart styrning och laddning som sänker dina kostnader och ”jämnar ut” hushållets behov av el från nätet, förklarar Sofia. Elpriset svänger inte bara mellan årstider utan även över dygnet. Elen är som dyrast under höglasttider då mest energi används, oftast på kvällarna. När du får som mest betalt på dygnet för elen från dina solceller kan den säljas direkt till nätet. När du i stället får mindre betalt för elen kan den nyttjas till att ladda den egna elbilen. Då kan också bilen vara laddad tills det att elen på nätet kanske blir dyrare igen.

– Precis som med SmartVärme sköts allting automatiskt, med teknik som styr och fattar alla beslut åt oss i realtid. På det här sättet får du också bättre ekonomi i din solcellsinvestering, säger Sofia Antonsen.

Batterier till husen

En stor, kommande tekniktrend som också kan bidra till att effektivisera och balansera energianvändningen i hela systemet är batterier för hushållet.

– Här är det samma princip som med elbilen. Batteriet kan laddas av solcellerna när du får mindre betalt för elen, för att sedan användas i hemmet när elen på nätet är som dyrast. alla vinner när energin blir smart(are) Smarta fjärrvärmecentraler, hus som energihubbar och batterier i hemmen är enligt Sofia Antonsen tre bra exempel på teknikframsteg som kan bidra till smartare hem som ger en smartare stad. Vinsterna är många – och viktiga. För hushållen kan det handla om sparad energi, sänkta kostnader, ökad trygghet och mer kontroll. För staden är vinsten inte minst ett energisystem med färre skarpa effekttoppar, som vanligtvis uppstår när många på nätet vill använda mycket el och värme exakt samtidigt. Ett system där den hållbara energin som går in fördelas och nyttjas så effektivt och ”jämnt” som möjligt.

– Ju fler vi är som använder oss av smart teknik, desto större påverkan kan vi göra tillsammans för att skapa ett mer hållbart energisystem för framtiden. Det vinner vi alla på. Här finns som sagt stor potential till att nyttja våra resurser på ett ännu smartare sätt, säger Sofia Antonsen.