Gå till navigering Gå till innehåll

Sänkta fjärrvärmetemperaturer

Vår värmeproduktion på Luleå Energi utgörs huvudsakligen av restvärme från stålindustrin. Stålindustrin står nu inför ett systemskifte, vilket för vår del kommer innebära förändrade värmeleveranser.

Vi förbereder för framtiden

För att säkerställa att kunders anläggningar och fastigheter är väl förberedda inför framtidens energiomställning står vi nu på startlinjen av ett projekt kring sänkta fjärrvärmetemperaturer. Fokus i detta projekt riktas mot våra större fjärrvärmekunder.

Projektets syfte är att stärka kunskapen tillsammans med våra kunder, konsulter och entreprenörer, samt att optimera anläggningar och fastigheter för att sänka returtemperaturen i våra fjärrvärmenät. Parallellt arbetar vi också med samma frågor gentemot våra villakunder, t.ex genom vår tjänst TryggVärme. Sänkta returledningstemperaturer optimerar flödena i nätet och säkerställer en stabil fjärrvärmeleverans inför framtiden, samtidigt som du som kund sänker dina flödeskostnader.

 

I övrigt kommer projektet innebära nya rutinarbeten för att sänka returledningstemperaturerna från kundanläggningar. Kunder kan komma att kontaktas för information, kalkylförslag och besök där optimeringsåtgärder diskuteras.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans för att effektivisera och framtidssäkra vårt energisystem.

Vill du veta mer? Kontakta:

Fredrik Udén | Energi- och Systemingenjör
Avdelning Värme & Kyla Kundteknik
Telefon 0920-26 45 05
fredrik.uden@luleaenergi.se