Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

En #energiboost till lokala föreningslivet

Många drabbades hårt när Coronapandemin slog till i början av 2020 och fick svårt att överleva i och med att förutsättningarna för den ordinarie verksamheten förändrades drastiskt.

LEAB Hallbart Energiboosten

Inte minst föreningslivet spelar en avgörande roll för att hålla lokalsamhället levande.
– Vi såg att många föreningar var i stort behov av ekonomisk stöttning för att upprätthålla sin verksamhet i dessa svåra tider, och då var det viktigt för oss att bidra med det vi kunde där och då, säger Carina Zolland, chef varumärke och kommunikation Luleå Energi.

I samhället är engagemanget hos de som lägger otaliga ideella timmar på att skapa en meningsfull fritid för våra yngsta barn, för ungdomar på väg in i vuxenvärlden samt för vuxna och äldre genom att skapa mötesplatser inom föreningslivet, något av det viktigaste vi har. I såväl små som stora sammanhang skapar det här arbetet kittet i samhället och spelar en avgörande roll för både individer och kommunen i stort, och det vill vi behålla i framtiden.

Därför valde Luleå Energi att ge en snabb injektion och extra kraft till föreningslivet som arbetar på gräsrotsnivå – två miljoner kronor som gick direkt till kultur och idrott. Genom att under våren dra igång en digital kampanj kunde Luleå Energi bidra till att över 100 organisationer fick stöd. Målet var att bidraget skulle komma till nytta för många, så snart som möjligt.
– Det blev en lyckad kampanj med ansökningar från många olika föreningar, från idrott till kultur, från riktigt unga till pensionärer. Jag tror att jag talar för alla oss som jobbar på Luleå Energi när jag säger att det har känts fantastiskt bra att kunna få vara en del av detta, säger Carina Zolland.