Gå till navigering Gå till innehåll

Jämställdhet– som känns i kroppen

Jämställdhet– som känns i kroppen

Att skapa policys och fina formuleringar är en sak. Att leva en kultur som genuint känns inkluderande är en annan. När Nyckeltalsinstitutet rankar Luleå Energi främst inom El- och energibranschen på jämställdhet, och en tredjeplats nationellt bland alla deltagande bolag vittnar det om ett arbete som sträcker sig långt bortom pappersprodukter.

– Jag fick uppleva känslan av att vara inkluderad på allvar redan på min första dag på Luleå Energi. För mig var det helt klart en positiv kulturchock. Men också en räddning att jag äntligen kan välja att stanna kvar i en bransch där jag tidigare kännt mig malplacerad i den machokultur jag upplevt, berättar Izabelle Styf, gruppchef på avdelningen Teknik & Service på Luleå Energi.

Bred sammanställning

Tillfället som Izabelle vittnar om, ett möte med fokus på elsäkerhet där könsfördelningen var 50/50, och alla bjöds in i diskussionen och fick tala till punkt, är enligt henne typiskt för arbetsplatsen. JÄMIX, Nyckeltalsundersökningens jämställhetsranking, bygger på 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor inom 350 organisationer och ger en tydlig bild i jämförelse mot såväl näringslivet som helhet och för respektive bransch. För Izabelle handlar det om en stark kultur där alla är med och drar åt samma håll.

Izabelle Styf, gruppchef på avdelningen Teknik & Service på Luleå Energi.

– Som ganska ung tjej i en tekniktung bransch så har jag väldigt trista erfarenheter med mig i bagaget. Det är också lätt att snacka om att man vill jobba med jämställdhet, men sedan kommer det kommentarer och gliringar när åtgärder föreslås – men så är det inte på Luleå Energi. För mig kändes det oerhört skönt att komma hem och berätta om hur bra det känns att vara på en inkluderande arbetsplats, för det har inte varit självklart för mig.

Fientliga miljöer

Många av de erfarenheter som Izabelle har med sig handlar om att inte känna sig välkommen på sin egen arbetsplats, och mötas av frågor kring vad en tjej har där att göra, vad hon ska kunna bidra med. I andra fall har det varit konkreta arbetsmoment som inte varit inkluderande.

– Det krävs ett helhetstänk för att skapa en mer jämställd bransch. Kultur och beteenden är oerhört viktiga att komma till rätta med, och jag har haft chefer som tycker att jag borde tåla en viss behandling bara för att jag kliver utanför normen på min arbetsplats – vilket sker väldigt enkelt när man är ensam tjej. Även den fysiska arbetsmiljön är viktig, och här har manliga arbetskamrater också kommit med positiva inspel eftersom de upplever att tunga, utslitande arbetsmoment blir uppmärksammade och åtgärdade i högre grad när det finns en tjej i teamet. Men det har varit en tung fajt att komma hit, och det är så skönt att kunna landa på en arbetsplats där det inte ens är en fråga att diskutera – här ser vi det som en självklarhet.

Ambassadör och kulturbärare

I sin roll som gruppchef över Teknik & Service, en ny avdelning under utveckling som är med och bygger förutsättningar för ett fossilfritt samhälle genom exempelvis laddinfrastruktur, har Izabelle själv en roll i att föra kulturen vidare:

– Än så länge är vi få personer i gruppen därj ag helt klart är yngst, men det är ingen grej.Eftersom det är en ny avdelning är det mycket som är oskrivet kring vårt arbete, men samtidigt finns det en tydlig kultur att hålla sig i för att skapa ett team där alla känner sig inkluderade.Vi har exempelvis diskuterat en hel del kring våra roller och ansvar, där vi skapar tydlighet och stöttar varandra inom teamet. Det går nästan inte att beskriva hur enkelt det är när alla faktiskt drar åt samma håll, och på LuleåEnergi så backas kulturen upp helhjärtat och det finns en känsla av framåtsträvande som sitter i väggarna.

Få men viktiga förebilder

Izabelle var nära att lämna energibranschen efter flera otrevliga och rent hotfulla incidenter. Men idag är hon glad att hon följde i spåren av andra kvinnliga förebilder och blev kvar. Hon identifierar sig med sin yrkesroll och vill vara med och påverka i en positiv riktning.

– Jag vill gärna ställa upp som förebild och kunna få fler tjejer att våga välja teknikyrken.Men jag tror att vi också måste våga prata om det som inte är ok för att fortsätta förbättra branschen. Bilden vi sänder utåt måste rimma med verkligheten, annars kommer nytillkomna försvinna lika fort.Hon understryker att det är viktig med mod hos såväl förebilder som företag som vågar ta fajten.

– Malin Larsson (vd på Luleå Energi), som nu är min högsta chef, var den första kvinnan från branschen jag träffade på när jag var elevrepresentant i styrelsen för min vattenkraftsutbildning.Hon lyssnade på riktigt och var den som tog initiativ till att ta tag i saker direkt. Hon gjorde avtryck på mig och inspirerade mig att det finns utrymme för handlingskraftiga, smarta tjejer. Och det var nåt visst med annonsen för jobbet jag sedan sökte här på Luleå Energi – det var som om den också talade ett annat språk som fick mig att känna: här kan jag få vara den jag är.

Hej!

På arbetsmarknaden finns en ny generation som visar stort engagemang och intresse för företagskultur, arbetsmiljö och hållbarhetsansvar – redan från arbetsintervjun.

Allt fler unga attraheras av företag som tar socialt ansvar och skapar värde i samhället. Närmare 70 procent av alla unga i Sverige sätter exempelvis ett ansvar för hållbarhet och klimatarbete högst på prio-listan när de väljer sin framtida arbetsgivare. Men allt fler värdesätter också en arbetsplats som har en stark, värderingsdriven kultur och en arbetsmiljö där vi mår bra.

– Idag är det mycket vanligare att den arbetssökande redan i intervjun ställer frågor om hur vi som företag jobbar med ledarskap, kultur, likabehandling och hållbarhet. Många är engagerade i arbetsmiljöfrågor, vilket är otroligt roligt!

Här hittar vi våra framtida kulturbärare och ambassadörer, säger Linn Wallo, HR-strateg på Luleå Energi.

You had me at ”hej!”

Arbetet med värderingar och arbetsmiljökan vara komplext och bestå av många delar, men det kan också ha sin grund i någonting väldigt enkelt som sätter fingret på en hel företagskultur.

– Vi har en skylt i entrén på vår arbetsplats med ett stort ”Hej” i lysande orange. När jag kom hit som praktikant sa min handledare att här hälsar vi alltid på varandra. Jag tog det till mig direkt. Idag är det på sätt och vis kärnan i kulturen. Ett ”Hej” kan betyda allt. Vi ser varandra och välkomnar varandra. Det lägger grunden för en lärande och öppen kultur där vi vågar fråga när vi inte förstår, eller vågar säga hur vi känner och mår för att skapa vår gemensamma arbetsmiljö, säger Linn Wallo.