Gå till navigering Gå till innehåll

Hur har ni räknat ut schablonkostnaden i prismodellen?

I beräknad schablonkostnad har årsbehov av energi och flöde för fjärrvärme har fördelats månadsvis efter en genomsnittlig småhuskunds uttag i Luleå. Energi- och flödeskostnad har sedan räknats fram genom respektive månads beräknade användning och det aktuella månadens energi- och flödespris.

Debiteringsgrundande effekt har beräknats med genomsnittliga uppmätta effektbehov hos våra fjärrvärmekunder utifrån respektive årsbehov av fjärrvärme. Månadskostnaden har beräknats med effektpriset och den beräknade dimensionerande effekten som sedan fördelats över 12 månader.

Beräknad schablonkostnad ger en bra uppskattning om hur kostnaden för fjärrvärme kommer att se ut för er med den nya prismodellen. Hur just din fjärrvärmekostnad faktiskt blir varierar framförallt med faktisk årsbehov av fjärrvärme som varierar stort beroende på hur varmt eller kallt året blir.

Besök värmekollen och se din schablonkostnad.

Värmekollen