Gå till navigering Gå till innehåll

Fjärrvärme

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring fjärrvärme. Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller chatt. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Dessa uppgifter finns på Mina Sidor samt på din faktura.

I Luleå producerar vi tillräckligt mycket el för att möta efterfrågan i vårt elområde. Men du med fjärrvärme är ännu bättre skyddad från kraftiga prissvängningar på elmarknaden eftersom din uppvärmning sker helt utan el. Och jämfört med uppvärmning är hushållselen du använder försvinnande liten. Vill du ändå undersöka hur du kan påverka din elkostnad? Se då över ditt elavtal eller minska din elanvändning!

Fjärrvärme faktureras varje månad och vi fakturerar den faktiska förbrukningen.

Du får två års garanti på material och fem år på arbete. När garantitiden på fjärrvärmecentralen har gått ut kan man teckna serviceavtalet TryggVärme.

Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Har du ett hus inom Luleås stadsdelar kan du också få fjärrvärme. Utbyggnaden sker efter intresseanmälan och säsongsvis (maj-oktober) beroende på efterfrågan. Du kan läsa mer och göra en intresseanmälan via länken nedan.

Intresseanmälan fjärrvärme

Med TryggVärme kan du försäkra dig om en fjärrvärmeanläggning i gott skick, och skulle det hända något med din central finns vi där och hjälper dig. Dygnet runt, året om. 

Läs mer om TryggVärme

Vår prismodell innebär en mer individuell prissättning där du betalar för fjärrvärmen utifrån hur mycket just du använder. Vi kan nu mäta den effekt du behöver ännu mer exakt och oftare, och då blir det också mer rättvist. Den tidigare fasta kostnaden ersätts därmed med av en effektkostnad utifrån din användning. Samtidigt inför vi ytterligare en justering där din energikostnad baseras på efterfrågan. För de flesta innebär det bara att kostnaden varierar mellan sommar (då den är lägre), och vinter (när den är högre), men utan någon större förändring på årsbasis. Du kan läsa mer om prismodellen…

Läs hela svaret här

I beräknad schablonkostnad har årsbehov av energi och flöde för fjärrvärme har fördelats månadsvis efter en genomsnittlig småhuskunds uttag i Luleå. Energi- och flödeskostnad har sedan räknats fram genom respektive månads beräknade användning och det aktuella månadens energi- och flödespris.

Debiteringsgrundande effekt har beräknats med genomsnittliga uppmätta effektbehov hos våra fjärrvärmekunder utifrån respektive årsbehov av fjärrvärme. Månadskostnaden har beräknats med effektpriset och den beräknade dimensionerande effekten som sedan fördelats över 12 månader.

Beräknad schablonkostnad ger …

Läs hela svaret här

Centralen är förberedd för väggmontage och är enkelt konstruerad för att ge bekväm hantering. Den levereras med kåpa i vitlackerad plåt.

Dimensioner/Mått (med kåpa): H 780 x W 595 x D 395

Bild på fjärrvärmecentral- Vit plåtbox med kopparrör ovan och nedanför