Gå till navigering Gå till innehåll

Hur skiljer sig våra anslutningstider?

Anslutningstiderna kan variera mellan vilka ärende som beställs via Installatörswebben. Allt beroende på årstid, underlag, avstånd till nätstation etc.

Normalt utför vi inte grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader vilket även drabbar dig som kund och utförs i mån av tid. Var därför ute i extra god tid om du vill vara säker på att få din fastighet ansluten till elnätet innan vintern.

Luleå Energi Elnät kommer att informera dig som Elinstallatör när vi är klara med vårt arbete och ni kan färdiganmäla arbetet så att vi kan spänningsätta anläggningen.

”Inom område med befintligt elnät” innebär ett område där det finns ett färdigt elnät, t ex ett industriområde med färdig infrastruktur, eller en dito färdig villagata.

  • Nyanslutning 16A till 63A senast 12 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
  • Nyanslutning 80A och över, senast 20 veckor innan önskat tillkopplingsdatum. Tiden kan variera beroende på om vi behöver ny nätstation, byta transformator, tillstånd hos markägare och myndigheter.
  • Servisändring el utökning senast 4–6 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
  • Anmälan av produktionsanläggning senast 8 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
  • Tillfällig anläggning 63A som beställs via vår hemsida, ansluts inom 3 vardagar.
  • Tillfällig anläggning mellan 16A och 63A senast 4 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
  • Tillfällig anläggning mellan 80A och över senast 4–6 veckor före önskat tillkopplingsdatum (tillfällig anläggning kan skickas in som både för- och färdiganmälan samtidigt).

Inom område utan befintligt elnät eller där vi saknar kapacitet kan anslutningstiden förlängas. Exempelvis kan vi behöva sätta en ny transformatorstation eller begära tillstånd från berörda myndigheter.

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda enligt följande;

  • Nyanslutning senast 2–4 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
  • Servisändring senast 2–3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
  • Microproduktion senast 2–3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.