Gå till navigering Gå till innehåll

Installatör

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för installatörer. Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller chatt. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Installatör ska alltid skicka in en föranmälan senast 12 veckor innan önskat tillkopplingsdatum. Nyanslutning till kundens fastighet kan ta allt från ett par månader till över ett år. Detta beror dels på att grävsäsongen i norr normalt är begränsad till mellan maj och slutet av oktober. Anslutningstiden varierar även beroende på hur mycket vi behöver bygga fram eller förstärka befintligt nät. En annan påverkande faktor är att det kan krävas avtal med markägare eller tillstånd hos myndigheter med långa handläggningstider.

När ni har fått installationsmedgivande från oss så kan ni färdiganmäla ä…

Läs hela svaret här

Installatör ska alltid skicka in en föranmälan senast 20 veckor innan önskat tillkopplingsdatum. Nyanslutning till kundens fastighet kan ta allt från ett par månader till över ett år. Detta beror dels på att grävsäsongen i norr normalt är begränsad till mellan maj och slutet av oktober. Anslutningstiden varierar även beroende på hur mycket vi behöver bygga fram eller förstärka befintligt nät. En annan påverkande faktor är att det kan krävas avtal med markägare eller tillstånd hos myndigheter med långa handläggningstider.

När ni har fått installationsmedgivande från oss så kan ni färdiganmäla ä…

Läs hela svaret här

Installatör ska alltid skicka in en föranmälan senast 20 veckor innan önskat tillkopplingsdatum. Nyanslutning till kundens fastighet kan ta allt från ett par månader till över ett år. Detta beror dels på att grävsäsongen i norr normalt är begränsad till mellan maj och slutet av oktober. Anslutningstiden varierar även beroende på hur mycket vi behöver bygga fram eller förstärka befintligt nät. En annan påverkande faktor är att det kan krävas avtal med markägare eller tillstånd hos myndigheter med långa handläggningstider.

Vid effektanslutning ska kunden skriva ett effektavtal. Ni måste ange i f…

Läs hela svaret här

Avser er föranmälan lägenheter i ett flerbostadshus? Då behöver ni skicka in denna lista för alla tillkommande lägenheter. Listan ska bifogas i föranmälan via installatörswebben.

  • Fyll i listan för märkning av mätarplats för respektive lägenhet. Det är viktigt att detta inte ändras efter att listan lämnats in! Mätarna monteras när mätartavlorna är spänningssatta, sedan märker ni tavlorna med graverade skyltar och färdiganmäler ärendena. Sedan kontrollerar vi att det är rätt mätare till rätt lägenhet.
  • Ni behöver skicka in en föranmälan för varje driftsättning. Exempelvis om det är ett lägenhets…
Läs hela svaret här

Skicka in föranmälan för en nyanslutning via installatörswebben sedan skriver ni en notering att det gäller en återanslutning. Installatören ser till så att fasadskåp och mätartavla uppfyller dagens krav. Luleå Energi kontrollerar befintlig serviskabel.

Anslutningspris

Installatör färdiganmäler ärendet då allt är förberett för Luleå Energi att utföra arbetet. Vid otillräckligt förarbete som orsakar bomkörning debiteras en avgift. 1500 ex moms. Säkerställ därför att kundens anläggning är redo att anslutas innan färdiganmälan skickas in.

Anslutningstiderna kan variera mellan vilka ärende som beställs via Installatörswebben. Allt beroende på årstid, underlag, avstånd till nätstation etc.

Normalt utför vi inte grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader vilket även drabbar dig som kund och utförs i mån av tid. Var därför ute i extra god tid om du vill vara säker på att få din fastighet ansluten till elnätet innan vintern.

Luleå Energi Elnät kommer att informera dig som Elinstallatör när vi är klara med vårt arbete och ni kan färdiganmäla arbetet så att vi kan spänningsätta anläggningen.

”Inom område m…

Läs hela svaret här

Vi kan komma att debitera 1500 kronor om försening uppstår på grund av brister i installatörens åtagande.

Vi behöver få meddelande om eventuell försening senast en arbetsdag i förväg.

Avgiften motiveras av de fördyringar som drabbar Luleå Energi Elnät vid så kallade ”bomkörningar” i form av ändrad resursplanering, extra resekostnader, materialhantering etc.

Här hittar du alla instruktioner som du behöver för att veta hur våra elmätare fungerar:

Displayanvisningar Kamstrup Omipower Elmatare

Kamstrup Userguides

  • Luleå Energi Elnät AB har egna 63A byggkraftsskåp som kan beställas av kund direkt här på vår hemsida. Inkoppling av dessa sker inom 3 arbetsdagar.
  • Väljer kund att beställa byggkraft från den öppna marknaden måste du som auktoriserad elinstallatör göra en för- färdiganmälan. Handläggningen blir då densamma som för byggkraft 80A och över. Räkna med att det tar minst 4 veckor från din beställning till strömmen kan anslutas.
  • Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Luleå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften kan anslu…
Läs hela svaret här

En sådan anläggning ska skickas in som en föranmälan. Luleå Energi Elnät AB hänvisar er till närmaste möjliga anslutningspunkt.

  • Installatören ställer upp ett byggskåp inom 5 meter från anvisad anslutningspunkt och förbereder kabel.
  • Kabeln ska vara färdiginkopplad i byggskåpet och tillräckligt lång för att dras in till skenan i vår nätstation/kabelskåp. På våra nätstationer står det ”Lågspänning” på den sida där lågspänningsskenan är.
  • Byggskåpet ska vara förberett med mätartavla, strömtransformatorer samt mätplint.

Vid otillräckligt förarbete som orsakar bomkörning debiteras en avgift. 1500 k…

Läs hela svaret här

Då ni skickar in föranmälan för produktionsanläggning måste ni bifoga ifylld blankett med påskrift från installatör och kund. Blanketten är branschstandard och ska alltid bifogas i föranmälan.
Innan vi driftsätter kunds produktionsanläggning kan vi behöva utföra åtgärder både på matande nät och kunds serviskabel. Detta kan påverka tiden för anslutningen. Det är viktigt att ni skickar in föranmälan i god tid så vi kan undersöka ifall elnätet kan ta emot den effekt ni önskar installera.

I föranmälan för produktionsärendet är det viktigt att ni anger samma kund som står som ägare på förbrukningsab…

Läs hela svaret här

Skicka in föranmälan för servisändring. Viktigt att ni anger i föranmälan vad ni vill göra i servisändringen. Exempelvis flytt av serviskabel eller mätarskåp, ombyggnad från luftservis till jordkabel, utflytt av mätare till fasadmätarskåp. Installatör ansvarar för att gräva fram serviskabeln.

Installatör färdiganmäler ärendet då allt är förberett för Luleå Energi att utföra arbetet. Vid otillräckligt förarbete som orsakar bomkörning debiteras en avgift. 1500 ex moms. Säkerställ därför att kundens anläggning är redo att anslutas innan färdiganmälan skickas in.

Har kunden mätaren inomhus och vill…

Läs hela svaret här

Föranmälan skickas in för en säkringsändring. Luleå Energi kontrollerar om serviskabel samt matande nät klarar av önskad ökning. Installatör byter till ny säkringsstorlek och byter eventuellt ut strömtransformatorer om detta behövs. Luleå Energi meddelar ifall strömtransformatorer behöver bytas och installatör hämtar detta hos Luleå Energi.

Ändring av mätarsäkring får normalt bara ske en gång per år på en anläggning.

Vid säkringsändring kan kund behöva betala mellanskillnaden i anslutningsavgift som en engångssumma beroende på om de går upp till ett högre spann av våra anslutningsavgifter. Exe…

Läs hela svaret här

Då kund har ett effektabonnemang och önskar ändra sin abonnerade effekt så kan kunden i första hand kontakta Luleå Energi för att ändra detta. Då undersöker vi ifall kunden behöver byta strömtransformatorer.

  • Strömtransformatorer behöver inte bytas ut: Ingen föranmälan behövs. Luleå Energi ändrar till ny abonnerad effekt och nytt avtal skickas till kund.
  • Strömtransformatorer behöver bytas ut: Kund måste anlita en installatör som skickar in en föranmälan. Installatör hämtar ut nya strömtransformatorer hos Luleå Energi för att sedan byta ut dom. Luleå Energi ändrar till ny abonnerad effekt och n…
Läs hela svaret här

Beställs normalt av kunden själv genom att kontakta kundservice och ange anläggnings-ID (långa numret på fakturan). Då får kunden en blankett som de fyller i och skickar åter till Luleå Energi, antingen inskannad kopia eller via post. Om installatör behövs för att koppla bort något i kundens anläggning så kan föranmälan skickas in som avsluta abonnemang. Luleå Energi bryter strömmen och tar ner mätaren.