Gå till navigering Gå till innehåll

Vad gäller för lägenheter/flerbostadshus?

Avser er föranmälan lägenheter i ett flerbostadshus? Då behöver ni skicka in denna lista för alla tillkommande lägenheter. Listan ska bifogas i föranmälan via installatörswebben.

  • Fyll i listan för märkning av mätarplats för respektive lägenhet. Det är viktigt att detta inte ändras efter att listan lämnats in! Mätarna monteras när mätartavlorna är spänningssatta, sedan märker ni tavlorna med graverade skyltar och färdiganmäler ärendena. Sedan kontrollerar vi att det är rätt mätare till rätt lägenhet.
  • Ni behöver skicka in en föranmälan för varje driftsättning. Exempelvis om det är ett lägenhetshus med tre trappuppgångar och inflyttning av kunder sker i olika etapper, så behöver ni skicka in tre olika föranmälningar så att vi kan driftsätta kunderna allt eftersom.

Blankett Flerbostadshus