Gå till navigering Gå till innehåll

Vad gäller för tillfälliga anläggningar (80A+)

En sådan anläggning ska skickas in som en föranmälan. Luleå Energi Elnät AB hänvisar er till närmaste möjliga anslutningspunkt.

  • Installatören ställer upp ett byggskåp inom 5 meter från anvisad anslutningspunkt och förbereder kabel.
  • Kabeln ska vara färdiginkopplad i byggskåpet och tillräckligt lång för att dras in till skenan i vår nätstation/kabelskåp. På våra nätstationer står det ”Lågspänning” på den sida där lågspänningsskenan är.
  • Byggskåpet ska vara förberett med mätartavla, strömtransformatorer samt mätplint.

Vid otillräckligt förarbete som orsakar bomkörning debiteras en avgift. 1500 kr ex moms. Säkerställ därför att din anläggning är redo att anslutas innan färdiganmälan skickas in.

Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet.