Gå till navigering Gå till innehåll

Vad gäller vid effektanslutning (över 250A)?

Installatör ska alltid skicka in en föranmälan senast 20 veckor innan önskat tillkopplingsdatum. Nyanslutning till kundens fastighet kan ta allt från ett par månader till över ett år. Detta beror dels på att grävsäsongen i norr normalt är begränsad till mellan maj och slutet av oktober. Anslutningstiden varierar även beroende på hur mycket vi behöver bygga fram eller förstärka befintligt nät. En annan påverkande faktor är att det kan krävas avtal med markägare eller tillstånd hos myndigheter med långa handläggningstider.

Vid effektanslutning ska kunden skriva ett effektavtal. Ni måste ange i föranmälan vem som är firmatecknare och ska skriva under effektavtalet, samt adress och e-post till firmatecknare.

När ni har fått installationsmedgivande från oss så kan ni färdiganmäla, vilket ni måste göra minst 2 veckor innan inkoppling, efter att ha kontrollerat följande:

Informera oss i god tid om vilken skenstorlek som ska användas! Våra strömtransformatorer måste passa på skenan och beroende på storleken kan det vara beställningsvara.

  • Vi ansluter med 4-ledarkabel utan skärm. TN-C. Bygling mellan N- och PEN-ledaren ska vara monterad.
  • Använd gärna delbara kabelflänsar samt se till att klämmor för fas- och PEN-ledarna har rätt storlek.
  • Se till att uppgifter på åtdragningsmoment för klämmor finns i serviscentralen.
  • Att all grävning som kunden ska göra för anslutningen är klar och att ev. markrör är förlagda i samråd med oss. Rören som förläggs ska vara gula, dubbelväggiga rör med slät insida. Rören ska även uppfylla kraven enligt gällande SS 424 14 37.
  • Servisrör ska förläggas så rakt som möjligt från tomtgräns till anslutningen och med ändtätningar för att förhindra stopp vid kabeldragning.

Innan mätarmontaget ska mätplatsen vara klar och alla lock och kapslingar säkra för tredje man. Strömtransformatorer med tillhörande plint och montageanvisning hämtas hos Luleå Energi Elnät AB. En elanläggning kan aldrig färdiganmälas om inte detta är monterat. (länk till montageanvisning?)

Installatör färdiganmäler ärendet då allt är förberett för Luleå Energi att utföra arbetet. Vid otillräckligt förarbete som orsakar bomkörning debiteras en avgift. 1500 ex moms. Säkerställ därför att kundens anläggning är redo att anslutas innan färdiganmälan skickas in.

Beställaren eller dennes ombud ansvarar för att erfoderligt utrymme för servisledningen och serviscentral tillhandahålls och att erfoderliga byggnadsanordningar såsom ankarskenor, kabelstegar, ledningskanaler och servisrör samt håltagning och tätning för servisledningen utförs.

Serviscentralens höjd över färdigt golv, minimum 650 mm till muffens underdel, i ställverk 650 mm till fästjärnet. Se SS 43621 310 utgåva 3.

Broschyr Nyanslutning

Elrum:

Ställverksrummet ska kunna låsas innan vi ansluter och spänningssätter. Obehöriga ska ej ha access.

  • Ska placeras på markplan eller i källare.
  • Ska vara i yttervägg.
  • Servisledning inom byggnad ska vara så kort som möjligt och vara åtkomlig för underhåll och reparationsarbete.
  • Vi ansluter med 4-ledarkabel utan skärm, sektorformade ledare. Se till att klämmorna är anpassade efter dem.