Gå till navigering Gå till innehåll

Vad gäller vid nyanslutning 16-63A?

Installatör ska alltid skicka in en föranmälan senast 12 veckor innan önskat tillkopplingsdatum. Nyanslutning till kundens fastighet kan ta allt från ett par månader till över ett år. Detta beror dels på att grävsäsongen i norr normalt är begränsad till mellan maj och slutet av oktober. Anslutningstiden varierar även beroende på hur mycket vi behöver bygga fram eller förstärka befintligt nät. En annan påverkande faktor är att det kan krävas avtal med markägare eller tillstånd hos myndigheter med långa handläggningstider.

När ni har fått installationsmedgivande från oss så kan ni färdiganmäla ärendet, vilket ni måste göra 2-4 veckor innan inkoppling, efter att ha kontrollerat följande:

 • Mätarskåpet är monterat (alt mätartavla i elrum monterat).
 • Kabelskyddsrör från mätarskåp till tomtgräns är dragna i samråd med LEEAB (dessa får kund hämta hos oss på LEEAB). Servisrör ska förläggas så rakt som möjligt från tomtgräns till anslutningen och med ändtätningar för att förhindra stopp vid kabeldragning.
 • Grävning enligt våra instruktioner är utförd.

Broschyr Nyanslutning

 • Rör till eventuellt infällt mätarskåp är släta på insidan. VP-rör 50 mm. Ej flexrör!
 • Propphuvar och passdelar finns på plats.
 • Vi ansluter med 4-ledarkabel utan skärm. TN-C. Bygling mellan N- och PEN-ledaren ska vara monterad.
 • Ingen bakspänning. Däremot får ni gärna mata från byggcentral till det nya mätarskåpet om det är uppmärkt att det är spänningssatt.
 • Innan mätarmontaget ska mätplatsen vara klar och alla lock och kapslingar säkra för tredje man.

Installatör färdiganmäler ärendet då allt är förberett för Luleå Energi att utföra arbetet. Vid otillräckligt förarbete som orsakar bomkörning debiteras en avgift. 1500 ex moms. Säkerställ därför att kundens anläggning är redo att anslutas innan färdiganmälan skickas in.

Fasadmätarskåp monteras på yttervägg av hus, garage eller uthus. Skåpet bör vara synligt från väg eller infart.

LEEAB ansvar:

 • Anslutning för aktuell mätarsäkring med 4-ledarsystem TN-C samt mätarmontage.
 • Grävning och återställning fram till tomtgräns.
 • Förläggning av vår kabel fram till mätarskåp.