Gå till navigering Gå till innehåll

Alla händelser

SSAB Och Luleå Energi På Luleå Industripark
Artikel

Fortsatt trygg fjärrvärme till Sveriges lägsta priser

I över 50 år har Luleå Energi tillvaratagit restenergier från SSAB som sedan omvandlats till el och fjärrvärme för Luleåborna. Även i framtiden kommer Luleå Energi att leverera trygg, cirkulär fjärrvärme, med ambitionen att fortsatt kunna erbjuda fjärrvärme till Sveriges lägsta priser. Här finns i dag en tydlig målbild från Luleås politiska ledning. Den stora skillnaden är att fjärrvärmen kommer vara fossilfri redan 2030.

Följ oss på