Gå till navigering Gå till innehåll

Alla händelser

Luleå Energi Elledning 6
Nyheter

Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden

Idag har vi ett arbetssätt som inte främjar hur vi nyttjar elnätet. Vi måste förbättra processen där vi maximerar samhällsnytta och minimerar samhällskostnader. El som resurs bör förvaltas så effektivt som möjligt. Genom rundabordssamtal har industrin i Luleå delat med sig av sina energibehov för att tillsammans med elnätsbolagen undersöka om det går att pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden, något som möjliggör för fler att ställa om.

1412509 65892077
Nyheter

Varmt vinterväder och sjunkande elpriser

Läget på elmarknaden har fortsatt att förbättras under februari. Vintern har hittills bjudit på varmare temperaturer än normalt. Det milda vädret i kombination med minskad elförbrukning i hela Europa har påverkat elpriserna nedåt så här i inledningen av året. Blåsigt väder har gett en god vindkraftsproduktion som bidragit till att elpriserna fallit tillbaka mot mera normala nivåer. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten är i en positiv trend, men ligger fortsatt på ett underskott på ca 4,4 TWh.

Följ oss på