Gå till navigering Gå till innehåll

Alla händelser

SSAB Och Luleå Energi På Luleå Industripark
Artikel

Fortsatt trygg fjärrvärme till Sveriges lägsta priser

I över 50 år har Luleå Energi tillvaratagit restenergier från SSAB som sedan omvandlats till el och fjärrvärme för Luleåborna. Även i framtiden kommer Luleå Energi att leverera trygg, cirkulär fjärrvärme, med ambitionen att fortsatt kunna erbjuda fjärrvärme till Sveriges lägsta priser. Här finns i dag en tydlig målbild från Luleås politiska ledning. Den stora skillnaden är att fjärrvärmen kommer vara fossilfri redan 2030.

DSC5789 Redigera
Artikel

Odling i staden

Vad gör vi när mattransporterna störs och vi måste se till de resurser som finns på nära håll? En fråga som aktualiserats under det senaste året har legat och grott hos Luleå Energis utvecklingsstrategier en längre tid. Men deras angreppssätt har varit från andra hållet: Hur kan vi nyttja de restresurser vi har i energisystemet för att skapa ett mervärde lokalt? Efter noggrann planering och grundliga beräkningar är nu testanläggningen i sitt slutskede – en odling av grönsaker på returvärme på Södra Hamnplan.

Följ oss på