Gå till navigering Gå till innehåll

Alla händelser

Luleå Energi Elledning 6
Nyheter

Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden

Idag har vi ett arbetssätt som inte främjar hur vi nyttjar elnätet. Vi måste förbättra processen där vi maximerar samhällsnytta och minimerar samhällskostnader. El som resurs bör förvaltas så effektivt som möjligt. Genom rundabordssamtal har industrin i Luleå delat med sig av sina energibehov för att tillsammans med elnätsbolagen undersöka om det går att pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden, något som möjliggör för fler att ställa om.

Följ oss på