Gå till navigering Gå till innehåll

Alla händelser

Leabcykelny 2
Nyheter

Stora svängningar i elpriserna

Vi har i juni sett stora svängningar i spotpriserna. Under dagar med vindfattigt väder har vi sett höga spotpriser i hela landet. Vattentillgången i de svenska vattenmagasinen är på normala nivåer och förväntas förbättras ytterligare eftersom prognosen pekar på mera nederbördsrikt väder. I Norge är situationen mera kritisk då fyllnadsgraden i vattenmagasinen är på historiskt låga nivåer, vilket har påverkat de norska elpriserna uppåt.

Följ oss på