Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Elnät byter ut nätstationer

Elnät byter ut nätstationer

Nätstationsbyte

Här syns den gamla nätstationen till höger och den nya till vänster.

Luleå Energi Elnät håller just nu på att byta ut en gammal nätstation på Höstvägen, Björkskatan, mot en ny. Det görs för att förbättra elleveransen till våra kunder samt ge en säkrare arbetsmiljö för Luleå Energis personal.

Under 2016 kommer tolv nätstationer att bytas ut, där varje anläggning kostar runt en halv miljon kronor innan den är i drift.

Nätstationen har i regel en transformator som sänker spänningen från 10 000 volt till vanlig nätspänning på 400 volt och försörjer flera hundra kunder. Dessutom innehåller anläggningen olika typer av elektriska detaljer som gör det möjligt att ändra på matningsvägar i elnätet, att det går att bryta ström vid behov samt att mäta kvalitet och elanvändning.