Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Artikel

Fortsatt trygg fjärrvärme till Sveriges lägsta priser

I över 50 år har Luleå Energi tillvaratagit restenergier från SSAB som sedan omvandlats till el och fjärrvärme för Luleåborna. Även i framtiden kommer Luleå Energi att leverera trygg, cirkulär fjärrvärme, med ambitionen att fortsatt kunna erbjuda fjärrvärme till Sveriges lägsta priser. Här finns i dag en tydlig målbild från Luleås politiska ledning. Den stora skillnaden är att fjärrvärmen kommer vara fossilfri redan 2030.

SSAB Och Luleå Energi På Luleå Industripark

SSAB:s ambition är att ställa om till en fossilfri ståltillverkning i Luleå till 2030, ett skifte för industrins konkurrenskraft och samhällets hållbara omställning. För Luleå Energi innebär det att de restenergier som idag används i fjärrvärmeproduktionen försvinner. Samtidigt kommer SSAB:s nya planerade process, driven av el i stället för kol och koks, att skapa stora mängder restenergier – som även dessa kan nyttjas till fjärrvärme. Sedan flera år tillbaka arbetar Luleå Energi med att förbereda fjärrvärmesystemet för framtidens elintensiva industrier. Här är några insatser:

  1. Nytt avtal med SSAB

För att trygga framtidens fjärrvärme har ett avtal tecknats mellan SSAB och Luleå Energi. Avtalet hänger samman med den stora avsiktsförklaringen som omfattar Luleå kommun och många av kommunbolagen. Avtalet innebär att vi ska utreda hur framtidens restenergier rent tekniskt ska tas om hand och omvandlas till fjärrvärme. Arbetet har redan gett viktiga svar: De konkreta analyser och beräkningar som har gjorts tillsammans med SSAB visar att det är fullt möjligt att tillvarata restenergier från den fossilfria ståltillverkningen.

  1. Samarbeten med fler industrier

Även andra, nya industrier som vill etablera sig i Luleå kommer kunna ge stora mängder fossilfria restenergier. Det innebär att industrins omställning i Luleå kommer bidra till en ännu mer leveranssäker fjärrvärme, genom mer restenergier från fler källor. Luleå Energi tecknade nyligen ett avtal med energikoncernen Uniper om att tillvarata restenergier från den vätgasanläggning som Uniper planerar att etablera i anslutning till Luleå Industripark. Det är ett konkret exempel.

  1. Investeringar i framtidens fjärrvärmesystem

Samtidigt utvecklas fjärrvärmenätet genom en rad långsiktiga investeringar. Några konkreta exempel är: Vårt nya energilager som kan lagra fjärrvärme och jämna ut oönskade toppar i produktionen, ny teknik för att effektivisera värmeanvändningen genom hela systemet, samt utbyte av viktiga ledningar i centrala Luleå. För att skapa bästa förutsättningar för prisvärd fjärrvärme även i framtiden – samtidigt som Luleås fjärrvärme konstant effektiviseras och tryggas ytterligare – så övervägs varje viktig investering noggrant, och genomförs så kostnadseffektivt som möjligt.

Att ställa om till fossilfri ståltillverkning är ett beslut som varken Luleå kommun, Luleå Energi eller LuleåKraft kan fatta, det är en utveckling som industrierna själva styr över. Det vi kan göra är att anpassa oss, och skapa förutsättningar för den omställning som nu sker. Genom att fortsätta samarbeta med våra samhällsviktiga industrier hittar vi tillsammans lösningarna på hur de nya restenergierna ska kunna tas om hand och nyttjas – precis som Luleå Energi har gjort med SSAB i över 50 år. Arbetet pågår dagligen. Det samarbetet har Luleå kommun tagit ansvar för och lagt grunden till, tillsammans med involverade kommunbolag. Luleå Energi kommer även i framtiden att leverera trygg, cirkulär fjärrvärme till konkurrenskraftiga priser. Den viktiga skillnaden är att den kommer vara fossilfri redan 2030.

Svar till insändare signerad Ugglan 10 samt 24 augusti 2023
Avsändare: Malin Larsson, vd Luleå Energi

Relaterade länkar:

Utskottet: avsiktsförklaring med SSAB och detaljplaner (Ny sida: lulea.se)

Framtidens fjärrvärme från industrin