Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Vi satsar på en levande skärgård

Vi satsar på en levande skärgård

Luleå skärgård är en betydelsefull del av ett attraktivt Luleå. För att människor ska kunna bo, leva och utveckla näringsverksamhet i skärgården är det viktigt med en trygg och pålitlig strömförsörjning. Därför investerar vi mellan 2014-2018 42 miljoner i förstärkningar och förbättringar av elnätet i skärgården.

Vi byter ut sjökablar och sjöspann mellan öar och automatiserar elnätet så att vi kan felavhjälpa enklare och snabbare. Vi vädersäkrar också ledningarna, vilket gör dem mindre känsliga för is, snö och hårda vindar. Vi har även byggt om en fördelningsstation för att dubblera säkerheten – allt för en trygg elleverans.

Varje år tar vi strategiska beslut om vilka investerings- och underhållsåtgärder som är viktigast för våra kunder, på kort och lång sikt. Ett exempel är förra vinterns enorma påfrestningar på vårt elnät; mängder av snö och is i kombination med växlande temperatur resulterade i flera strömavbrott för kunderna närmast kustremsan. Liknande väderförhållanden har inte skådats under modern tid och vi ser därför över våra ombyggnadsplaner i de drabbade områdena.

På fyra skyltar (i Lövskärs hamn, Hindersöstallarna, Södra och Norra hamn) berättar vi om vårt bidrag till att göra Luleå skärgård ännu mer attraktivt.

Luleå skärgård

/Tommy Haapala, Chef Elnät