Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Schysst elhandel

Luleå Energi är certifierade för Schysst elhandel.

Schysst elhandel är en certifiering som tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Det ska vara tydligt vad kunden köper och vad avtalet innebär.

Certifieringen innebär att vi förbinder oss att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften som ofta går längre än vad lagen kräver. Dessa kundlöften handlar exempelvis om tydlig prisinformation, korrekt produktbeskrivning och att särskild hänsyn tas till utsatta kunder.

Genom att vi certifierat våra säljaktiviteter kan du som kund lita på att vi är ett tryggt och pålitligt elhandelsföretag.

Om Schysst elhandel

Symbol Schysst Elhandel Stor 1X1