Gå till navigering Gå till innehåll
 • N/A minuter läsning

Schysst elhandel

Luleå Energi är certifierade för Schysst elhandel.

Schysst elhandel är en certifiering som tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Det ska vara tydligt vad kunden köper och vad avtalet innebär.

Certifieringen innebär att vi förbinder oss att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften som ofta går längre än vad lagen kräver. Dessa kundlöften handlar exempelvis om tydlig prisinformation, korrekt produktbeskrivning och att särskild hänsyn tas till utsatta kunder.

Genom att vi certifierat våra säljaktiviteter kan du som kund lita på att vi är ett tryggt och pålitligt elhandelsföretag.

Om Schysst elhandel

Symbol Schysst Elhandel Stor 1X1

Kundlöften

Certifieringen innebär att vi förbinder oss att hålla 18 kundlöften, som ofta går längre än vad lagen och riktlinjerna kräver. Nedan följer några exempel:

 • Tydlig och korrekt prisinformation
  Kunden ska förstå vilka priser som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. Om priset inte kan anges ska det tydligt framgå hur beräkningen av priset sker.

 • Enkla och korrekta beskrivningar av produkter
  Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst som erbjuds. Produktens/tjänstens egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt.

 • Särskild hänsyn till utsatta kunder
  Inga avtal ska ingås med en konsument som inte förstår innebörden av avtalet. Extra hänsyn ska tas till kundgrupper som har svårigheter att ta till sig informationen.

 • Tydlig avsändare
  Det ska tydligt framgå för kunden vem som säljer produkten/tjänsten.

 • Information om ångerrätt och rättigheter
  Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt. De ska även få information om var de ska vända sig vid eventuella klagomål och informeras om sina rättigheter.

 • Avtalsingående vid telefonförsäljning
  Vid uppsökande telefonförsäljning ska kunden ge en skriftlig accept innan avtalet är giltigt.