Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Öppna HAN-port

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nära realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

HAN står för Home Area Network och är en kontakt på elmätaren, som påminner om ett internetuttag, där man kan ansluta olika produkter.

Luleå Energi erbjuder idag inga moduler till HAN-porten, endast öppning av porten. Du som kund kan hitta dessa moduler via tredjepart.

Se Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare

Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare (energiforetagen.se)

Elmätare

Beställ öppning/stängning av port

Har din elmätare stöd för HAN?

Vilken stadsdel bor du i?
Ja din elmätare har stöd, fyll i formuläret för att boka en aktivering.
Tyvärr har inte ditt område fått nya elmätare ännu.
Ja din elmätare har stöd, fyll i formuläret för att boka en aktivering.
HAN Port Hemsida

Ha koll på detta

  • Ditt mätarnummer hittar du på sidan 2 på din faktura, och på din elmätare enligt bilden här.
  • Aktivering eller inaktivering av HAN-port sker inom en arbetsdag från beställningsdagen. Enskilda avvikelser kan förekomma.
  • Allmänna avtalsvillkor för aktivering av HAN-port

Vanliga frågor om HAN-port

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare installerad senast 2024-12-31.

Arbetet med att byta ut alla våra elmätare pågår, här kan du läsa mer information om vårt mätarbytesprojekt;

Vi byter till nya elmätare - Luleå Energi (luleaenergi.se)

Det finns två olika gränssnitt att välja mellan: HAN P1 eller HAN-NVE.

Bruksanvisning RJ45 (HAN-NVE)

Bruksanvisning RJ12 (HAN-P1)

Om HAN-porten på din elmätare har en plombering enligt bilden här. Klipp bort plomberingen för att komma åt porten och anslut din HAN-modul.


Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten.

Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Normalt är den inaktiv men kan aktiveras av oss på distans. På den här sidan kan du som kund begära aktivering och inaktivering av HAN porten.

Luleå Energis ansvar är att öppna och stänga HAN-port enligt beställning från kund.