Gå till navigering Gå till innehåll

Övervakningsrapport

Övervakningsrapport

Luleå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten visar de åtgärder Luleå Energi Elnät AB har vidtagit i enlighet med gällande övervakningsplan.

Rapport övervakningsplan 2019
Rapport övervakningsplan 2020
Rapport övervakningsplan 2021