Gå till navigering Gå till innehåll

För installatörer

Adobestock 242391591
Anslutningsavgift och beställningsblankett

Nybyggnation

Vid projektering av ny fastighet ska du alltid ta kontakt med Luleå Energi i ett tidigt skede för att förenkla processen och få en optimal lösning för just din fastighet. 

Tjaìˆnster 08
Ombyggnation av fjärrvärmecentral

Ombyggnation

För att få större insikt i vad som monteras in i vårt fjärrvärmenät samt att säkerställa att komponenterna är rätt dimensionerade, vill vi ha uppgifter vid ombyggnation av fjärrvärmecentralen.