Gå till navigering Gå till innehåll

Ombyggnation

Tjaìˆnster 08
Ombyggnad av fjärrvärmecentral

Ombyggnation

För att få större insikt i vad som monteras in i vårt fjärrvärmenät samt att säkerställa att komponenterna är rätt dimensionerade, kommer vi som fjärrvärmeleverantör att begära in uppgifter vid ombyggnation av fjärrvärmecentralen.

Det har sin bakgrund i F101, Tekniska bestämmelser, Fjärrvärmecentralen – Utförande och Installation, som uppdaterades i februari 2014. Ombyggnationen kan röra allt från byte av hela fjärrvärmecentralen till enbart styrventilen.

Nedan hittar du lokala anvisningar för projektering, hur fjärrvärmerummet ska utformas samt i vilka skeden Luleå Energi ska kontaktas.

För att underlätta dokumentationen, var vänlig fyll i och skicka formuläret nedan till oss vid varje ändring som görs i fjärrvärmecentralen.

Anmäl ombyggnation Lokala anvisningar