Gå till navigering Gå till innehåll

Bygga nytt

Adobestock 242391591
Anslutningsavgift och beställningsblankett

Bygga nytt

Vid projektering av ny fastighet ska du alltid ta kontakt med Luleå Energi i ett tidigt skede för att förenkla processen och få en optimal lösning för just din fastighet. För erbjudande om fjärrvärmeanslutning, fjärrvärmecentral och dess installation behöver Luleå Energi information om fastighetens placering, anläggningens storlek och effekter, samt när driftsättning av fastigheten önskas.

För att Luleå Energi skall kunna planera och lämna offert för anslutning av fjärrvärme till en fastighet krävs det att man fyller i en blankett med uppgifter om anläggningens storlek, effekter samt när man vill driftsätta fastigheten. Beställningsblanketten skall vara Luleå Energi tillhanda senast en månad före önskat leverensdatum. Tidig kontakt med Luleå Energi i planeringsstadiet kan minska anslutningskostnader genom att krångliga lösningar undviks.

Fyll i blanketten nedan och skicka in den till oss via e-post eller post. Du kan också läsa våra lokala anvisningar via länk nedan.

Beställningsblankett Lokala anvisningar