Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris företag Luleå

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2022:

Energipris              

 

kWh (exkl. moms)

Sommar

+ 0,9 öre

Vår och Höst

+ 1,1 öre

Vinter

+ 1,8 öre

Flödespris

 

Per m3 (exkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,19 kr

Effektpris 

 

kW/år (exkl. moms)   

5-25 kW

+ 15 kr

26-50 kW

+ 14 kr

51-100 kW

+ 14 kr

101-250 kW

+ 13 kr

251-500 kW

+ 11 kr

501-1000 kW

+ 9 kr

>1000 kW

+ 6 kr

 

Prisinformation Luleå 2022 - företag

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

48 276

14 713

33 564

193 MWh

115 780

34 808

80 972

500 MWh

293 861

84 088

209 773

1 000 MWh

578 209

158 663

419 546

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 19,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Luleå.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

51 653

16 050

35 603

193 MWh

123 663

37 770

85 893

500 MWh

313 807

91 286

222 521

1 000 MWh

615 611

170 569

445 042

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 22, 5 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för övriga lokaler i Luleå.

Priskomponenter 

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris

 

Kr/MWh (exkl moms)

Öre/kWh (exkl moms)

Sommar

169

16,9

Vår och Höst

222

22,2

Vinter

350

35,0

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris

 

Kr/m3 (exkl moms)

Jun-aug

0,0

Sep-maj

3,49

Effektpris

Dygnsmedeleffekt

Kr/år (exkl moms)

5-25 kW

535*E

26-50 kW

504*E + 750

51-100 kW

474*E + 2 250

101-250 kW

443*E + 5 250

251-500 kW

381*E + 20 250

501-1000 kW

299*E + 60 250

>1000 kW

216*E + 140 250

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)