Gå till navigering Gå till innehåll

Priser och avtalsvillkor

Fjärrvärmepriser - Vår prismodell

Alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader.

Här kan du se vilka priser som gäller för fjärrvärmen i Luleå och Råneå och även ta del av våra avtalsvillkor

Fjärrvärmepriser

Småhus Luleå (primäranslutna villor)

Se priser från 2023

Småhus Luleå (sekundäranslutna villor)

Se priser från 2023

Småhus Råneå

Se priser från 2023

Här kan du läsa mer om vilka effektbestämmelser som gäller för dig som privatkund.

Är du sekundäransluten?

Fjärrvärmepriser

Här kan du se vilka priser som gäller för fjärrvärmen i Luleå och Råneå och även ta del av våra avtalsvillkor

Fjärrvärmepriser

Företag Luleå

Se priser från 2023

Företag Råneå

Se priser från 2023

Här kan du läsa mer om vilka effektbestämmelser som gäller för dig som företagskund.

Vår prismodell

Leab Likaiglasen 16X9

Vår prismodell

Alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader.

Prismodell