Gå till navigering Gå till innehåll

Priser och avtalsvillkor

Fjärrvärmepriser 2021

Här kan du se vilka priser som gäller för fjärrvärmen i Luleå och Råneå och även ta del av våra avtalsvillkor

Fjärrvärmepriser

Småhus Luleå (primäranslutna villor)

Småhus Luleå (sekundäranslutna villor)

Småhus Råneå

Företag Luleå

Företag Råneå

Här kan du läsa mer om vilka effektbestämmelser som gäller för dig som privatkund samt för dig som företagskund.

Fjärrvärmepriser - Nya prismodellen

Den 1 september införs en ny prismodell för alla villakunder, vilket innebär att alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader.

Fjärrvärmepriser från 1 september

Småhus Luleå (primäranslutna villor)

Småhus Luleå (sekundäranslutna villor)

Småhus Råneå

Vår nya prismodell

Leab Likaiglasen 16X9
1 september 2021

Vår nya prismodell

Den 1 september införs en ny prismodell för alla villakunder, vilket innebär att alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader.

Prismodell