Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris företag Råneå

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2022:

Energipris               

 

kWh (exkl. moms)   

Sommar

+ 1,6 öre

Vår och Höst

+ 1,7 öre

Vinter

+ 2,1 öre

Flödespris 

 

Per m3 (exkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,17 kr

Effektpris     

 

kW/år (exkl. moms)  

5-25 kW

+ 15 kr

26-50 kW

+ 14 kr

51-100 kW

+ 14 kr

101-250 kW

+ 13 kr

251-500 kW

+ 11 kr

501-1000 kW

+ 9 kr

>1000 kW

+ 6 kr

 

Prisinformation Råneå 2022 - företag

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

60 921

14 713

46 209

193 MWh

146 286

34 808

111 479

500 MWh

372 893

84 088

288 805

1 000 MWh

736 273

158 663

577 611

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 25,7 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Råneå.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

63 185

16 050

47 135

193 MWh

151 482

37 770

113 712

500 MWh

385 877

91 286

294 591

1 000 MWh

759 750

170 569

589 181

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,6 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för övriga lokaler i Råneå.

Priskomponenter 

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris

 

Kr/MWh (exkl moms)

Öre/kWh (exkl moms)

Sommar

301

30,1

Vår och Höst

356

35,6

Vinter

415

41,5

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris

 

Kr/m3 (exkl moms)

Jun-aug

0,0

Sep-Maj

3,60

Effektpris

Dygnsmedeleffekt

Kr/år (exkl moms)

5-25 kW

535*E

26-50 kW

504*E + 750

51-100 kW

474*E + 2 250

101-250 kW

443*E + 5 250

251-500 kW

381*E + 20 250

501-1000 kW

299*E + 60 250

>1000 kW

216*E + 140 250

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)