Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärme Luleå Företag 2024

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2024:

Energipris   

 

Kr/MWh (exkl. moms)

Sommar

+ 13,00 kr

Vår och Höst

+ 16,00 kr

Vinter

+ 25,00 kr

Flödespris 

 

Per m3 (exkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,23 kr

Effektpris  

 

kW/år (exkl. moms)

5-25 kW

+ 0,00 kr

26-50 kW

+ 0,00 kr

51-100 kW

 

+ 0,00 kr

101-250 kW

+ 0,00 kr

251-500 kW

+ 0,00 kr

501-1000 kW

+ 0,00 kr

>1000 kW

+ 0,00 kr

 

Prisinformation Luleå 2024

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

53 580

14 878

38 702

193 MWh

128 514

35 145

93 369

500 MWh

326 852

84 963

241 890

1000 MWh

643 842

160 063

483 779

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 19,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Luleå.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

57 278

16 230

41 048

193 MWh

137 168

38 139

99 029

500 MWh

348 795

92 243

256 553

1000 MWh

685 199

172 094

513 105

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 22,5 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för lokaler, industrier, kontor i Luleå.

Priskomponenter Luleå 2024

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (exkl. moms) Öre/kWh (exkl. moms)

Sommar

196,00

19,60

Vår och Höst

256,00

25,60

Vinter

404,00

40,40

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris Primäranslutning

 

Kr/m3(exkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

4,01

Effektpris per kW/år

Dygnsmedeleffekt (E)

Kr/år (exkl. moms)

5-25 kW

541,00*E

26-50 kW

509,00*E + 750

51-100 kW

479,00*E + 2 250

101-250 kW

448,00*E + 5 250

251-500 kW

385,00*E + 20 250

501-1 000 kW

302,00*E + 60 250

>1 000 kW

 

218,00*E + 140 250

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)