Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris Primäranslutna småhus

Den 1 september införs en ny prismodell för alla villakunder, vilket innebär att alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader. Läs mer om den nya prismodellen här.

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

9451

3250

6201

20 MWh

12168

3900

8268

30 MWh

17601

5200

12401

40 MWh

23685

7150

16535

*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 23,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för småhus i Luleå.

Energipris:

  Kr/MWh (inkl moms) Öre/kWh (inkl moms)
Sommar (juni-augusti)

200

20,0

Vår och Höst

263,75

26,375

Vinter (december-februari)

415

41,5

Flödespris:

 

Flödespris Kr/m3 (inkl moms)

Sep-maj

4,125

Jun-aug

0,0

Effektpris:

 

Kr/(kWxår) (inkl moms)

5-25 kW

650

26- kW

Se Företag Luleå