Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepriser Råneå 2023

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2023:

Energipris            

 

Kr/MWh (exkl. moms)

Sommar

+ 30,00 kr

Vår och Höst

+ 36,00 kr

Vinter

+ 42,00 kr

Flödespris 

 

Per m3 (exkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,36 kr

Effektpris        

 

kW/år (exkl. moms)

5-25 kW

+ 6,00 kr

26-50 kW

+ 5,00 kr

51-100 kW

+ 5,00 kr

101-250 kW

 

+ 5,00 kr

251-500 kW

+ 4,00 kr

501-1 000 kW

+ 3,00 kr

>1 000 kW

+ 2,00 kr

 

Prisinformation Råneå 2023

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

65 748

14 878

50 870

193 MWh

157 869

35 145

122 724

500 MWh

402 900

84 963

317 938

1000 MWh

795 938

160 063

635 875

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 25,7 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Råneå.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

68 120

16 230

51 890

193 MWh

163 323

38 139

125 184

500 MWh

416 554

92 243

324 311

1000 MWh

820 717

172 094

648 623

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,6 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för lokaler, industrier, kontor i Råneå.

Priskomponenter Råneå 2023

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (exkl. moms) Öre/kWh (exkl. moms)

Sommar

331,00

33,10

Vår och Höst

392,00

39,20

Vinter

457,00

45,70

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris 

 

Kr/m3(exkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

3,96

Effektpris per kW/år (inkl. moms)       

Dygnsmedeleffekt (E)

Kr/år (exkl. moms)

5-25 kW

541,00*E

26-50 kW

509,00*E + 750

51-100 kW

479,00*E + 2 250

101-250 kW

448,00*E + 5 250

251-500 kW

385,00*E + 20 250

501-1 000 kW

302,00*E + 60 250

>1 000 kW

218,00*E + 140 250

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)