Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepriser Råneå Företag 2024

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2024:

Energipris            

 

Kr/MWh (exkl. moms)

Sommar

+ 27,00 kr

Vår och Höst

+ 32,00 kr

Vinter

+ 37,00 kr

Flödespris 

 

Per m3 (exkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,32 kr

Effektpris        

 

kW/år (exkl. moms)

5-25 kW

+ 0,00 kr

26-50 kW

+ 0,00 kr

51-100 kW

+ 0,00 kr

101-250 kW

 

+ 0,00 kr

251-500 kW

+ 0,00 kr

501-1 000 kW

+ 0,00 kr

>1 000 kW

+ 0,00 kr

 

Prisinformation Råneå 2024

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

69 879

14 878

55 002

193 MWh

167 836

35 145

132 691

500 MWh

428 723

84 963

343 760

1000 MWh

847 583

160 063

687 520

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 25,7 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Råneå.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

72 333

16 230

56 103

193 MWh

173 487

38 139

135 349

500 MWh

442 887

92 243

350 644

1000 MWh

873 382

172 094

701 288

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,6 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för lokaler, industrier, kontor i Råneå.

Priskomponenter Råneå 2024

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (exkl. moms) Öre/kWh (exkl. moms)

Sommar

358,00

35,80

Vår och Höst

424,00

42,40

Vinter

494,00

49,40

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris 

 

Kr/m3(exkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

4,28

Effektpris per kW/år (inkl. moms)       

Dygnsmedeleffekt (E)

Kr/år (exkl. moms)

5-25 kW

541,00*E

26-50 kW

509,00*E + 750

51-100 kW

479,00*E + 2 250

101-250 kW

448,00*E + 5 250

251-500 kW

385,00*E + 20 250

501-1 000 kW

302,00*E + 60 250

>1 000 kW

218,00*E + 140 250

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)